Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đaminh gặp gỡ các Giám tỉnh Âu Châu

Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đaminh gặp gỡ các Giám tỉnh Âu Châu

WĐM - Từ ngày 26 đến 30 tháng 04 năm 2011, cha Bruno Cadore, OP, bề trên Tổng quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết, đã có buổi gặp gỡ các giám tỉnh Âu Châu tại Sainte Baum, gần Marseille, nước Pháp. Cha bề trên đã nói về nỗ lực của ngài để học biết Dòng. Vì thế cha đã dành hai tháng rưỡi trong cuộc họp khoáng đại với Ban Cố Vấn trong suốt thời gian Tổng Hội Roma đã được bàn thảo và Công Vụ được nghiên cứu. Cha nói rằng cha dự định dành năm đầu nhiệm kỳ của cha để thăm chính thức những vùng khác nhau mà Dòng đang hiện diện để cảm nhận được nhịp sống của Dòng. Chính vì thế mà những cuộc viếng thăm chính thức sẽ bắt đầu.

Tiếp đến, cha Tổng quyền nói về những ưu tiên mà Ban Cố Vấn sẽ phải giải quyết để hoàn thành những quyết định mà Tổng hội đã đưa ra. Ưu tiên thứ nhất là tái cấu trúc các đơn vị của Dòng. Mỗi vị trong mười vị Đại Diện Tổng quyền sẽ suy tư về căn tính và sứ vụ của Dòng bằng nhãn quan tái cấu trúc. Sự hợp tác giữa mỗi đơn vị và Trung Ương được khuyến khích bằng nhiệm vụ quan trọng này, luôn nhớ rằng điều đó phải luôn hướng chúng ta trong mọi sứ vụ của Dòng.

Ưu tiên thứ hai mà Trung Ương Dòng đang thực hiện đó là việc nghiên cứu nơi các học viện thuộc thẩm quyền trực tiếp của Bề Trên Tổng quyền. Những học viện này là Angelicum, Fribourg, Leonine Commission, Ecole Biblique và Học Viện Sử Học. Các đơn vị của chúng ta sẽ khuyến khích đối thoại với các lãnh vực tri thức khác cũng như giữa các nhà thần học, anh chị em đang dấn thân cho công việc mục vụ vốn đang tiếp nối mẫu gương các nhà thần học tiền nhân ở Salamanca và các nhà truyền giáo ở Santo Domingo cách đây 500 năm.

Ưu tiên thứ ba mà Trung Ương đang phải đối diện đó là sứ vụ. Cha Bruno nói rằng ngài cha thật sự ấn tượng về tính đa dạng và đặc tính tông đồ có nơi nhiều anh em. Cha nói rằng chúng ta được mời gọi để loan báo Lời cho mọi người qua việc sử dụng các phương thế có sẵn của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm đặc biệt để giữ niềm hy vọng được thành hình nơi Âu Châu.

Ưu tiên thứ tư là đời sống cộng đoàn. Cộng đoàn là một phần thiết yếu của các đời sống và sứ vụ của chúng ta và là cột trụ của việc giảng thuyết. Các cộng đoàn là những nơi để sống tin mừng chứ không phải là những nơi cho việc các việc thực hành tôn giáo. Các thế hệ trẻ tìm kiếm chứng nhân về phương diện này. Đời sống cộng đoàn nhắm đến việc trao ban sự sống.

Cha Bruno thông tri cho các giám tỉnh về điều đang được thực thiện để tái sắp xếp những cấu trúc hình thành Trung Ương Tổng Quyền của Dòng và cũng cho biết cách thức mà các cuộc kinh lý phải được thực hiện do chính Bề Trên Tổng Quyền và các Phụ tá cho từng vùng tuỳ theo những điều Tổng Hội đòi hỏi (số 225, 230) . Những thay đổi đã được thực hiện, cùng với những điều được nghiên cứu, chắc chắn sẽ giúp Bề Trên Tổng Quyền hoàn thành những nhiệm vụ của mình và có thể đưa ra những cộng tác tốt hơn với các tỉnh dòng.

(dịch từ Op.org)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top