Bản tin Giao Lưu Hiệp Sống tháng 11.2011

Bản tin Giao Lưu Hiệp Sống tháng 11.2011

Bản tin Giao Lưu Hiệp Sống là tài liệu học tập của Hiệp Hội Thánh Mẫu, linh đạo của Hiệp Hội Thánh Mẫu là Hiệp thành những nhóm nhỏ để sống tinh thần Xin Vâng và Phục Vụ của Chúa Giêsu noi gương Mẹ Maria hầu làm vinh danh Thiên Chúa và vì phần rỗi các linh hồn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top