Tổng giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ Tiệc ly 2020

Tổng giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ Tiệc ly 2020

Tổng giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ Tiệc ly 2020

WGPSG-- “Rước lễ là để được biến đổi trở nên giống Chúa”, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng (Đức TGM) đã nhấn mạnh điều này khi ngài chủ tế Thánh lễ Tiệc ly vào lúc 17g30 thứ Năm Tuần Thánh 9.4.2020 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Đồng tế với Đức TGM có linh mục Tổng đại diện cùng 3 linh mục khác. Hiệp dâng Thánh lễ online gồm rất nhiều tín hữu trong cũng như ngoài giáo phận.

Trong bài giảng lễ, Đức TGM đã nói về ý nghĩa của việc rửa chân và Thánh lễ. Đức Giêsu cúi xuống rửa chân cho các tông đồ để làm gương cho các ông cũng biết khiêm tốn khi yêu thương nhau. Và dâng Thánh lễ cùng rước lễ chính là để được biến đổi trở nên giống Chúa: biết yêu thương và hy sinh tự hiến như Chúa. Đức TGM đã mời gọi các tín hữu hãy thực hành việc rửa chân cho nhau tại gia đình với tâm tình khiêm tốn phục vụ của Chúa.

Để kết thúc, Đức TGM nói: “Nhân loại đau khổ mãi vì chúng ta muốn thống trị nhau. Ai cũng bảo vệ quyền lợi của mình mà tìm cách đe dọa, bóc lột người khác. Vì thế, bất hòa và chiến tranh luôn xảy ra. Chúng ta hãy bắt chước lối sống yêu thương của Chúa Giêsu. Đó là lối sống của thế giới mới, là văn minh của nhân loại mới - văn minh tình thương. Xin cho chúng ta có một trái tim mới để thực hành lối sống của Chúa trong cuộc đời chúng ta”.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiêng và khép lại lúc 18g35 với bài kết lễ: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời".

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top