Ủy ban Mục vụ Gia đình họp Hội nghị thường niên lần III

Ủy ban Mục vụ Gia đình họp Hội nghị thường niên lần III

WGPSG -- Hội nghị thường niên lần III của Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM vào hai ngày 27-28.9.2012.

24 thành viên tham dự Hội nghị năm nay, gồm có các linh mục Trưởng ban Mục vụ Gia đình từ các giáo phận trên toàn quốc và nhiều chuyên viên trong đó có Cha Augustino Nguyễn Văn Dụ (trưởng tiểu ban nghiên huấn thuộc UBMVGĐ/HĐGMVN). Chủ trì Hội nghị là Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn (Thư ký của UBMVGĐ trực thuộc HĐGMVN).

Hội nghị năm nay sẽ bàn đến một số công việc:

Trước hết là tường trình Ngày Hội Gia Đình Thế Giới lần VII tại Milanô 2012. Kế đến, các tham dự viên được nghe tường trình về Family Symposium VI (Thái Lan).

Sau đó, các giáo phận chia sẻ tình hình Mục vụ Gia đình trong năm qua, tập trung vào các việc cụ thể như:

- Hình thành Ban Mục vụ Gia đình của giáo phận.
- Kế hoạch chương trình gồm huấn luyện nhân sự và hoạt động.
- Tiến hành tổ chức học hỏi 10 bài giáo lý chuẩn bị Ngày Hội GĐ thế giới tại Milanô thế nào?

Cha Augustino Nguyễn Văn Dụ và Ban nghiên huấn sẽ phác thảo chương trình huấn luyện MVGĐ cho các giáo phận và các tham dự viên góp ý.

Các tham dự viên sẽ cùng nhau đề ra kế hoạch cho năm tới của các ban Mục vụ Gia đình, “Năm Đức Tin” kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vaticanô II, Hội nghị cũng tập trung đề ra kế hoạch hoạt động cổ vũ và hướng dẫn các gia đình sống “Năm Đức Tin”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top