Tuần Thường Huấn Linh Mục Tổng Giáo phận Sài Gòn 2017

Tuần Thường Huấn Linh Mục Tổng Giáo phận Sài Gòn 2017

WGPSG – “Mục vụ Hôn nhân Gia đình theo Tông huấn Amoris Laetitia” là đề tài chính yếu đã được đưa ra trao đổi trong Tuần lễ Thường huấn của linh mục Tổng giáo phận Sài Gòn năm 2017. Tuần lễ Thường huấn này đã được tổ chức tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (ĐCV) từ ngày 05 đến ngày 07-6-2017 và dành cho tất cả các linh mục đang làm mục vụ, kể cả các cha dòng trong Tổng giáo phận.

Ngày 1: thứ Hai 05.6.2017

Buổi sáng, từ trước 8g30, các linh mục đã đến đăng ký và nhận phòng. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã tuyên bố khai mạc Tuần lễ Thường huấn lúc 9g tại hội trường ĐCV; và ngay sau đó là bài thuyết trình đầu tiên: “Những điểm nhấn mục vụ theo Tông huấn Armoris Laetitia” do linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn trình bày.

Sau giờ giải lao, lúc 10g00, linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng trình bày đề tài 2: “Một số vấn đề luân lý trong Mục vụ Hôn nhân Gia đình”. Và buổi chiều, lúc 14g30, cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng tiếp tục trình bày đề tài này.

Lúc 15g30, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền trình bày đề tài 3: “Chương trình Giáo lý hôn nhân theo tinh thần Tông huấn Armoris Laetitia”.

(Mời xem hình)

Ngày 2: thứ Ba 06.6.2017

Buổi sáng, lúc 06g00, các linh mục đã có mặt tại nhà nguyện ĐCV để nguyện gẫm và hiệp dâng Thánh lễ. 09g00, linh mục Gioan Bùi Thái Sơn trình bày đề tài 4: “Sự bất khả phân ly của hôn nhân tự nhiên”. 10g00, linh mục Luy Nguyễn Anh Tuấn diễn giải về chương trình đào tạo giáo dân đồng hành với các gia đình.

Buổi chiều, các linh mục đã sinh hoạt tổ theo 14 giáo hạt vào lúc 14g00, và tập trung lại tại hội trường để được giải đáp các thắc mắc vào lúc 16g00.

(Mời xem hình)

Ngày 3: thứ Tư 07.6.2017

Buổi sáng, vào lúc 09g00, Đức cha phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã trình bày những điểm chính yếu về công cuộc truyền giáo trong Tổng Giáo phận. Sau đó, cha Tổng Đại diện thuật lại tiến trình chuẩn bị trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Tiếp theo, cha Giuse Lê Quốc Thăng đúc kết chương trình Bảo vệ Môi trường của giáo phận trong năm qua.

Buổi chiều, lúc 14g30, Ban Thư ký tổng kết, nêu lên những việc cần áp dụng sau Thường huấn, và công bố một số vấn đề mục vụ sắp tới.

Tuần Thường huấn 2017 dành cho các linh mục của TGP Sài Gòn đã bế mạc lúc 16g00 với giờ Chầu Thánh Thể thật sốt sắng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top