Tu sĩ và những thách đố mới của nền văn hóa kỹ thuật số

Tu sĩ và những thách đố mới của nền văn hóa kỹ thuật số

WGPSG -- Trong Buổi cử hành Ngày Thế giới truyền thông xã hội tại TGP.TPHCM, linh mục Fx. Nguyễn Minh Thiệu SDB đã, thay mặt các tu sĩ, có bài chi sẻ về "Tu sĩ và những thách đố mới của nền văn hóa kỹ thuật số" như sau:

Truyền thông Tin Mừng tình yêu và sự sống là sứ mạng và là nỗ lực liên tục của người tu sĩ trong mọi thời. Nhưng đứng trước sự phát triển lớn lao và nhanh chóng của các phương tiện kỹ thuật truyền thông hôm nay, nó kéo theo nhiều thay đổi lớn lao về nhận thức và tương quan xã hội hôm nay. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới cách thế, môi trường và đối tượng của sứ mạng truyền giảng Tin Mừng mà đụng chạm tới cả đời sống của người tu trì.

Đang khi phải đối diện với những mặt trái của thực tại ảo đặt ra cho con người khi phải đảm bảo tính chân thật trong thông tin và trong mối tương quan của con người thì người tu sĩ lại được mời gọi để dấn thân loan báo Lời Chân Lý trong một môi trường được gọi là xã hội ảo đang tập trung cả tỉ người. Thế nên, ngày nay người tu sĩ một đàng cần biết sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại thế nào để chu toàn sứ mạng truyền giảng Tin Mừng, đàng khác còn phải làm sao để giữ được bản chất của người tu sĩ khi sử dụng các phương tiện truyền thông này.

Bên cạnh đó, người tu sĩ cần được huấn luyện không chỉ để tìm kiếm thông tin hay chia sẻ thông tin mà còn phải có khả năng để thông truyền cho thế giới đặc sủng của mình, hầu giúp cho việc chiêu mộ ơn gọi và duy trì đoàn sủng của mình.

Người tu sĩ đang khi nỗ lực truyền thông chân lý và sự thiện cho thế giới bên ngoài thì họ cần bảo tồn kho tàng đức tin và làm tăng triển đời sống thánh hiến giữa họ với nhau khi truyền thông cho nhau những hoa trái, chứng từ và những kinh nghiệm thiêng liêng của đời tu.

Vậy để thực hiện những mục tiêu trên, cần phải đưa ra những kế hoạch đào luyện lâu dài và rộng lớn theo ba cấp độ:

- Cơ bản: đào tạo người tu sĩ có khả năng đọc, phê phán, đánh giá các nguồn thông tin; xóa mù truyền thông; biết được các tiến trình truyền thông.

- Trung cấp: đào tạo người tu sĩ có khả năng sử dụng các phương tiện truyền thông trong việc giảng huấn, truy cập mạng internet để thu thập thông tin.

- Chuyên nghiệp: đào tạo một số người chuyên nghiệp trong lãnh vực quay phim, chụp hình, thực hiện các chương trình truyền hình, truyền thanh, in ấn sách báo, dạy kỹ thuật truyền thông và dạy sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại...

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top