Tổng Giáo Phận TP HCM: Thánh lễ Phong chức Linh mục

Tổng Giáo Phận TP HCM: Thánh lễ Phong chức Linh mục

WGPSG -- “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 17,18) 

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM (ĐHY) đã chủ tế Thánh lễ Phong chức Linh mục cho 03 phó tế thuộc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, 01 phó tế thuộc Tu hội Đức Mẹ người nghèo, và 08 phó tế thuộc Dòng Đồng Công, tại Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn, vào lúc 8g30 thứ Năm 28/6/2012. Đồng tế với ngài có Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức ông, Cha Bề trên Dòng Đồng Công, và gần 200 linh mục. Tham dự có các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, thân nhân, thân hữu của 12 tiến chức, và đông đảo giáo dân. 

Khởi sự Thánh lễ, một đoàn rước quý cha đồng tế từ nhà xứ vào nhà thờ, ngang qua quảng trường Công xã Paris, ĐHY đã dừng lại xông hương Đức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình. Lên tới cung thánh, trong lời đầu lễ, ĐHY đã mời gọi mọi người hiệp ý với nhau tạ ơn Chúa là Cha trên trời, đã yêu thương tích cực gieo nhiều hạt mầm, ơn thánh trên đất nước và trong thành phố của chúng ta. Xin Chúa tiếp tục chăm sóc các hạt mầm này, đặc biệt những tân linh mục biết dùng cả cuộc đời của mình để làm cho ơn gọi linh mục được phát triển vì lợi ích của mọi người.  

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, nghi thức Phong chức Linh mục được cử hành. 

Trước tiên, Cha Bề trên Dòng Đồng Công đã giới thiệu với ĐHY các ứng viên đã đủ điều kiện, và xin ĐHY phong chức linh mục cho những người này. ĐHY đã nhận lời và tuyển chọn các ứng viên lên chức linh mục.

Tiếp theo, ĐHY nhắn nhủ: Tất cả mọi người dự lễ hôm nay cần nhớ ý nghĩa của việc lãnh chức linh mục là để bước theo Chúa Giêsu, dẫn dắt đoàn chiên của Chúa đi đến nguồn sống mới của Chúa Kitô Phục Sinh, nguồn sống dồi dào trong yêu thương và an bình. 

Công việc chăm lo dẫn dắt dân Chúa là công việc quản trị một tổ chức, một cộng đoàn, đòi hỏi 3 điều cần yếu này: 

- Phải có sự thống nhất mục tiêu, chương trình thực hiện và đường lối chung cho mọi cộng sự.

- Có sự phân công hợp lý hợp tình, có sự điều phối hài hoà nhằm thực hiện mục tiêu chung, theo một đường lối chung. 

- Theo định kỳ, cùng nhau nhìn lại trách nhiệm chung, chung sức điều chỉnh bổ sung những sai sót, cải tiến việc quản trị, làm thế nào cho công việc quản trị ngày càng phù hợp với thiên thời, địa lợi và nhân hoà.

ĐHY nhắn nhủ riêng các tân linh mục: Anh em sắp được xức dầu thánh hiến và đón nhận tràn đầy hồng ân Thánh Thần, anh em hãy ý thức rằng: Hồng ân Thiên Chúa ban cho anh em là những hạt mầm, chỉ sinh hoa kết quả khi được anh em chăm sóc, vun tưới, bảo vệ bằng đời sống chuyên cần cầu nguyện, bằng những cố gắng tận tâm, tận tình chăm lo cho dân Chúa, bằng những nỗ lực luôn cải tiến công việc quản trị của mình sao cho thuận ý trời, vừa ý Chúa (thiên thời), phù hợp với giáo huấn của Giáo hội, với truyền thống văn hoá lành mạnh của dân tộc (địa lợi), và làm thế nào những việc đó hoà với lòng nhân, lòng thành, lòng tin của nhiều người (nhân hoà). Thường xuyên thi hành những việc đó là tích cực cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, đổi mới anh em ngày càng thêm sáng suốt và khôn ngoan trên đường dẫn dắt dân Chúa đi đến nguồn sống mới của Chúa Kitô Phục Sinh. 

Xin mọi người: linh mục, tu sĩ, giáo dân hãy hiệp ý cầu nguyện cho nhau, cho tôi, và đặc biệt là cho các tân linh mục được như vậy. Xin Chúa thương nhậm lời, chúc lành cho anh chị em và các tân linh mục.

Nghi thức Phong chức Linh mục tiếp tục với lời hứa của các ứng viên. Sau đó là kinh cầu các Thánh và nghi thức Bí tích. Đức Hồng y đặt tay lên đầu các ứng viên và đọc lời nguyện phong chức. Tiếp theo, Đức cha Phụ tá và các linh mục đứng trên cung thánh lần lượt đặt tay trên đầu các tiến chức.

Sau khi các tân linh mục mặc phẩm phục, Đức cha phụ tá xức dầu trên tay, trao chén thánh và chúc bình an cho các tân linh mục. Các tân linh mục đón nhận cử chỉ chúc bình an thân ái của Đức Hồng y và của các linh mục như một nghĩa cử nhận các tân chức vào linh mục đoàn. 

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. 

Trước khi Đức Hồng y và Đức cha phụ tá ban phép lành, các tân linh mục tiến lên, một tân linh mục đại diện dâng lời tri ân ĐHY, Đức cha phụ tá, cha Giám đốc, Ban Giám đốc, Ban giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý cha Bề trên, ban Huấn luyện dòng Đồng Công và dòng Đức Mẹ người nghèo, quý cha linh hướng, quý cha hạt trưởng, quý cha sở, quý cha nghĩa phụ, quý tu sĩ nam nữ. Sau đó, cám ơn cha mẹ, ân nhân, thân nhân và thân hữu xa gần luôn cầu nguyện và tạo mọi điều kiện trong thời gian các vị tu học.

Vị tân linh mục đại diện nói tiếp: Thưa Đức cha Phêrô, ngày mai cũng là ngày mừng lễ thánh Phêrô, bổn mạng của Đức cha, anh em chúng con cùng toàn thể cộng đoàn hân hoan chúc mừng bổn mạng Đức cha (tiếng vỗ tay vang dội chào mừng), nguyện xin Thiên Chúa tuôn tràn muôn ơn thánh trên Đức cha, để Đức cha luôn chu toàn sứ mạng mà Chúa đã trao phó. 

Đáp từ, ĐHY kêu gọi mọi người cầu nguyện cho nhau để bước theo Chúa Giêsu, theo gương các thánh Phêrô và Phaolô (khúc sau thôi) là sứ giả Tin Mừng, là Tông đồ của lương dân, là yêu thương cho tới cùng, tạo được sự hiệp nhất trong giáo xứ, dòng tu, Giáo phận, Giáo hội. Xin mọi người cầu nguyện để chúng ta hợp nhất trong một đức tin, nơi Đức Giêsu Kitô, tin vào ơn cứu độ, đường lối cứu độ và tình yêu của Chúa, đặc biệt cầu nguyện cho các Giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân có bổn mạng là Phêrô hoặc Phaolô, và cầu nguyện cho nhau nữa. 

Sau Thánh lễ, ĐHY, Đức cha phụ tá, quý cha Bề trên, quý cha Đại diện Giám mục chụp hình lưu niệm với các tân chức. Tiếp đến là phần chụp hình lưu niệm với gia đình, thân nhân của các tân chức.  

Danh sách các tân linh mục:  

Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn 

1. Phaolô Võ Phương Tiến

2. Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh

3. Giuse Đỗ Đức Hạnh

Dòng Đức Mẹ người nghèo

4- Giuse Nguyễn Quang Tuyến  FVP.

Dòng Đồng Công

5- Phaolô Maria Nguyễn Văn Cầu

6- Đaminh Maria Đoàn Quốc Đình

7- Laurensô Maria Vương Thế Hùng

8- Maximilianô Kolbê Maria Nguyễn Thế Hưng

9- Lêô Cả Maria Nguyễn Văn Phước

10- Gioan Kim Khẩu Maria Phạm Bá Tạo

11- Matthia Maria Phạm Hữu Trung

12- Giuse Maria Trần Quang Tuần

Xem video: TGP TPHCM: Thánh lễ Phong chức Linh mục

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top