Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 29-1-2022 đến 5-2-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 29-1-2022 đến 5-2-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 29-1-2022 đến 5-2-2022

📌 Ngày 29-1-2022: Chúa nhật 4 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 30-1-2022: Chúa nhật 4 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 31-1-2022: Thứ Hai tuần 4 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Thánh lễ giao thừa lúc 20:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 1-2-2022: Mùng Một Tết - Cầu bình an cho năm mới

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 2-2-2022: Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (lễ kính)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 3-2-2022: Thứ Năm tuần 4 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 4-2-2022: Thứ Sáu tuần 4 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top