Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 22-1-2022 đến 29-1-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 22-1-2022 đến 29-1-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 22-1-2022 đến 29-1-2022

📌 Ngày 22-1-2022: Chúa nhật 3 mùa Thường niênnăm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 23-1-2022: Chúa nhật 3 mùa Thường niênnăm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 24-1-2022: Thứ Hai tuần 3 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 25-1-2022: Thánh Phaolô Tông đồ trở lại (lễ kính)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 26-1-2022: Thứ Tư tuần 3 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Cầu nguyện Online lúc 19:30 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 27-1-2022: Thứ Năm tuần 3 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 28-1-2022: Thứ Sáu tuần 3 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top