Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 20-12-2021 đến 25-12-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 20-12-2021 đến 25-12-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 20-12-2021 đến 25-12-2021

📌 Ngày 20-12-2021

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

📌 Ngày 21-12-2021

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

📌 Ngày 22-12-2021

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

3. Cầu nguyện Online lúc 19:30 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 23-12-2021

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

📌 Ngày 24-12-2021

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 18:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

3. Canh thức & Lễ Đêm Giáng Sinh lúc 20:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 25-12-2021: Lễ Giáng Sinh

1. Thánh lễ lúc 6:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ tiếng Anh (English Mass) lúc 9:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top