Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 12-2-2022 đến 19-2-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 12-2-2022 đến 19-2-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 12-2-2022 đến 19-2-2022

📌 Ngày 12-2-2022: Chúa nhật 6 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 13-2-2022: Chúa nhật 6 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 14-2-2022: Thứ Hai tuần 6 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 15-2-2022: Thứ Ba tuần 6 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 16-2-2022: Thứ Tư tuần 6 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 17-2-2022: Thứ Năm tuần 6 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 18-2-2022: Thứ Sáu tuần 6 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top