Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 01-8-2020 đến 08-8-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 01-8-2020 đến 08-8-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 01-8-2020 đến 08-8-2020

Lịch Phụng vụ trực tuyến
từ ngày 01-8-2020 đến ngày 08-8-2020

1. Ngày 01.08.2020: thứ Bảy tuần 17 Thường niên (lễ Chúa nhật 18 Thường niên)

  • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

  • Thánh lễ tối 19g tại nhà thờ Tân Phước

2. Ngày 02.08.2020: Chúa nhật 18 Thường niên

2.1 Thánh lễ sáng 7g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

2.2 Thánh lễ sáng 7g30 (lễ thiếu nhi) tại nhà thờ Tân Phước

2.3 Thánh lễ sáng 9g30 (tiếng Anh) tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

2.4 Thánh lễ sáng 10g30 (tiếng Pháp) tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

2.5 Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Ngày 03.08.2020: thứ Hai tuần 18 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

4. Ngày 04.08.2020: thứ Ba tuần 18 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

5. Ngày 05.08.2020: thứ Tư tuần 18 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

6. Ngày 06.08.2020: Lễ Chúa Hiển Dung - lễ kính

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ tối 18g tại nhà thờ Tân Phước

Chầu Mình Thánh Chúa

Lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

7. Ngày 07.08.2020: thứ Sáu tuần 18 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Chầu Mình Thánh Chúa

Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

8. Ngày 08.08.2020: thứ Bảy tuần 18 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 

Tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn:

trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:

trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top