Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 3 mùa Vọng năm C (2021)

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 3 mùa Vọng năm C (2021)

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 3 mùa Vọng năm C (2021)

📌 Ngày 11-12-2021: Chúa nhật mùa Vọng năm C

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

📌 Ngày 12-12-2021: Chúa nhật mùa Vọng năm C

2. * Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

* trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top