Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 29-6-2020 đến ngày 05-7-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 29-6-2020 đến ngày 05-7-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 29-6-2020 đến ngày 05-7-2020

Chương trình trực tuyến từ ngày 29-6-2020 đến ngày 05-7-2020

 1. Ngày 29-6-2020: Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ - Lễ Trọng
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 30-6-2020: thứ Ba tuần 13 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 01-7-2020: thứ Tư tuần 13 Thường niên
 • HVLD Phaolô Nguyễn Văn Bình - Lễ Giỗ lần thứ 25 Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình sáng 7g30 tại Hội trường GB Phạm Minh Mẫn - Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

 • Thánh lễ Tạ ơn: Ngân khánh linh mục Giacôbê Nguyễn Văn Thơm, OMI sáng 9g30 tại Nhà nguyện Tiểu chủng viện thánh Giuse Sài Gòn.

 • TGPSG Lễ Giỗ lần thứ 25 Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình (1995 - 2020) chiều 17g30 tại nhà thờ Gia Định.

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 02-7-2020: thứ Năm tuần 13 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 18g00 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa

Lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 03-7-2020: Thánh Tôma Tông đồ - Lễ Kính
 • Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót trưa 15g00 tại nhà thờ Chợ Đũi

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa

Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 04-7-2020: thứ Bảy tuần 13 Thường niên (lễ Chúa nhật)
 • Chúa nhật 14 Thường niên chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 04-7-2020: thứ Bảy tuần 13 Thường niên (lễ Chúa nhật)
 • Chúa nhật 14 Thường niên chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 05-7-2020: Chúa nhật 14 Thường niên (lễ thiếu nhi)
 • Thánh lễ sáng 7g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 05-7-2020: Chúa nhật 14 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn:

Tại nhà thờ Tân Phước:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top