Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 25-5-2020 đến ngày 31-5-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 25-5-2020 đến ngày 31-5-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 25-5-2020 đến ngày 31-5-2020

Chương trình trực tuyến từ ngày 25-5-2020 đến ngày 31-5-2020

 1. Ngày 25-5-2020: thứ Hai tuần 7 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 26-5-2020: thứ Ba tuần 7 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 27-5-2020: thứ Tư tuần 7 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 28-5-2020: thứ Năm tuần 7 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 18g00 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 29-5-2020: thứ Sáu tuần 7 Phục sinh
 • Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót trưa 15g00 tại nhà thờ Chợ Đũi

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 30-5-2020: Thánh lễ Rước lễ lần đầu và Rước lễ Trọng thể
 • Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 30-5-2020: thứ Bảy tuần 7 Phục sinh (lễ Chúa nhật)
 • Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 31-5-2020: Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (lễ thiếu nhi)
 • Thánh lễ sáng 7g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 31-5-2020: Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn:

Tại nhà thờ Tân Phước:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top