Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 20.4.2020 đến 26.4.2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 20.4.2020 đến 26.4.2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 20.4.2020 đến 26.4.2020
 1. Ngày 20.4.2020 - thứ Hai tuần 2 Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 21.4.2020 - thứ Ba tuần 2 Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 22.4.2020 - thứ Tư tuần 2 Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 1. Ngày 23.4.2020 - thứ Năm tuần 2 Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 1. Ngày 24.4.2020 - thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 1. Ngày 25.4.2020 - thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 (lễ ngày Chúa Nhật) tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 19g00 (lễ ngày Chúa Nhật) tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 1. Ngày 26.4.2020 - Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 • Thánh lễ sáng 7g00 (tiếng Hoa) tại nhà thờ Phanxicô Xaviê (**)

 • Thánh lễ sáng 7g30 (lễ thiếu nhi) tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Mass in English at 9:30 am on Sunday at the Archbishopric Chapel

 • La Messe à 10h30, à la Chapelle de la Maison diocésaine de Saïgon

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 

Được trực tuyến tại kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn
(*) Tại kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến
(**) Tại kênh YouTube chatamvn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top