Thường huấn Linh mục: hướng về Đại Hội Dân Chúa

Thường huấn Linh mục: hướng về Đại Hội Dân Chúa

WGPSG -- Sáng thứ năm ngày 14.10.2010, ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn đã tổ chức buổi Thường huấn dành cho các linh mục tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Buổi thường huấn xoay quanh chủ đề: Hướng về Đại Hội Dân Chúa 21 - 25.11.2010.

Lúc 8g30, ĐHY đã trình bày về Đại Hội Giám Mục Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận vào tuần trước. Sau đó ngài nói về Chủ đề của Đại Hội Dân Chúa, các Đại biểu tham dự, Chương trình, Phân công tổ chức và Ban Tổ chức Đại Hội.

Tiếp theo, Đức Giám mục phụ tá giới thiệu và giải thích “Tài Liệu Làm Việc” (TLLV) của Đại Hội Dân Chúa: 

- TLLV đã được hình thành sau 3 giai đoạn: (1) Ban Thư ký dựa trên đề cương để biên soạn bản thảo đầu tiên, (2) đón nhận các góp ý, (3) sửa lại từ các góp ý rồi đệ trình lên Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) để chỉnh sửa những điều cần thiết trước khi TLLV được HĐGMVN phê chuẩn.
- Nội dung của TLLV gồm 2 phần chính: (1) những suy tư nền tảng và (2) những hướng đi mục vụ.
- Giống như cách làm việc của các Hội nghị quốc tế, hơn 300 đại biểu tham dự, cùng với mọi tham luận và thảo luận nhóm của Đại Hội, sẽ tập trung vào nội dung được trình bày trong TLLV để góp ý và đưa ra những đề xuất mới nhằm đáp ứng nhu cầu và làm phong phú đời sống Giáo Hội.
- Các đại biểu cần lắng nghe mọi tâm tư nguyện vọng của Dân Chúa để mang đến Đại Hội những suy nghĩ và ý kiến của thành phần Dân Chúa mà mình là đại diện và nói thay cho họ tại Đại Hội.
- Các đại biểu cần được bầu chọn và gửi danh sách về Ban Tổ chức Đại Hội trước ngày 24.10.2010.

- Đại Hội Dân Chúa sẽ diễn ra từ 21 - 25.11.2010 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận TPHCM:

• Mỗi ngày sẽ bàn về một chủ đề (Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ) trong TLLV.
• Buổi sáng: thuyết trình và tham luận. Mỗi tham luận giới hạn trong 5 phút. Cần gửi văn bản tham luận đến trước cho Ban Tổ chức (hạn chót là 15.11.2010) để được sắp xếp sẽ trình bày vào ngày nào, lúc nào cho phù hợp với chủ đề.
• Buổi chiều: thảo luận nhóm, sau đó mỗi nhóm sẽ trình bày vắn tắt ý kiến của nhóm trong giờ đúc kết chung.
• Ban Thư ký sẽ tổng kết ý kiến cho từng ngày.

- Những ý kiến nhận được từ Đại Hội sẽ được đúc kết thành những đề nghị đệ trình lên HĐGMVN. HĐGMVN sẽ chỉ định nhóm biên soạn văn kiện hậu đại hội và sẽ chính thức phê chuẩn sau.

Sau giờ giải lao, các linh mục tham dự buổi Thường Huấn đã bầu ra đại diện của linh mục đoàn TGP.TPHCM đi tham dự Đại Hội Dân Chúa và góp ý kiến về việc chuẩn bị Đại Hội.

Buổi Thường huấn Linh mục đã kết thúc bằng bữa cơm huynh đệ thân mật. 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top