Thư của vị Đại diện không thường trú của Toà Thánh gửi ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

Thư của vị Đại diện không thường trú của Toà Thánh gửi ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

Khâm sứ Toà Thánh ở Inđônêsia

 

Kính gửi
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh
Toà Tổng Giám mục,
180 Nguyễn Đình Chiểu, Q3,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Ngày 13-1-2011

Trọng kính Đức Hồng Y,

Hôm nay, nhân dịp công bố việc bổ nhiệm tôi làm Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam, tôi vui mừng viết thư này gửi Đức Hồng Y để diễn tả niềm vui sâu xa của tôi đối với sứ vụ mới và khẳng định rằng, tôi coi đây là một vinh dự được đại diện Đức Thánh Cha tại Giáo Hội địa phương trong đất nước tuyệt vời này.

Nhân cơ hội này, tôi muốn nói lên ý muốn và niềm ước mong chân thành được hỗ trợ ngài và Giáo Hội nơi ngài thi hành thừa tác vụ Giám mục. Ngay từ thời điểm này, tôi muốn đoan chắc với ngài rằng, tôi sẵn sàng phục vụ và cộng tác vì ích lợi của Giáo Hội.

Với sự trợ giúp của Chúa, tôi rất hy vọng củng cố mối dây hiểu biết huynh đệ và trợ giúp lẫn nhau giữa Đại diện Toà Thánh và Tổng Giáo phận của Ngài.

Với tư cách Đại diện của Đức Giáo Hoàng, Đấng là trung tâm hiệp nhất trong Giáo Hội, tôi sẽ hết sức vui mừng góp phần vun trồng ý thức hiệp thông giữa Đấng kế vị Thánh Phêrô và Đức Hồng Y, là mục tử mà Chúa Thánh Thần đã chỉ định để hướng dẫn Giáo Hội địa phương ở đây. Đồng thời, tôi hy vọng là khí cụ hiệp thông giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Hội Thánh, cũng như giữa đồng bào Việt Nam.

Xin gửi đến ngài lời cầu chúc cầu nguyện tốt đẹp nhất và lòng kính trọng chân thành.

Leopoldo Girelli
Khâm sứ Toà Thánh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top