TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 01 năm 2023

TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 01 năm 2023

TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 01 năm 2023
  • Từ ngày 1-1-2023 đến ngày 6-1-2023
1-1-2023

Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa (lễ trọng)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

2-1-2023

Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzênô (lễ nhớ)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Nghi thức Tuyên xưng Đức tin của ĐGM tân cử Giuse Bùi Công Trác
lúc 17:30 tại Nhà nguyện ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn

3-1-2023

Thánh lễ truyền chức Giám mục Giuse Bùi Công Trác
lúc 8:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Thứ Ba trước lễ Hiển Linh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

4-1-2023

Thứ Tư trước lễ Hiển Linh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

5-1-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 thánh lễ cầu cho Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

6-1-2023

Thứ Sáu trước lễ Hiển Linh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Từ ngày 7-1-2023 đến ngày 13-1-2023

7-1-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật lễ Hiển Linh
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

8-1-2023

Chúa nhật lễ Hiển Linh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

9-1-2023

Chúa Giêsu chịu phép Rửa (lễ kính)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

10-1-2023

Thứ Ba tuần 1 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

11-1-2023

Thứ Tư tuần 1 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

12-1-2023

Thứ Năm tuần 1 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

13-1-2023

Thánh lễ truyền chức Phó tế
lúc 8:30 tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu tuần 1 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Từ ngày 14-1-2023 đến ngày 20-1-2023

14-1-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 2 mùa Thường niên năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

15-1-2023

Chúa nhật 2 mùa Thường niên năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

16-1-2023

Thứ Hai tuần 2 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

17-1-2023

Thứ Ba tuần 2 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

18-1-2023

Thứ Tư tuần 2 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

19-1-2023

Thứ Năm tuần 2 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

20-1-2023

Thứ Sáu tuần 2 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Từ ngày 21-1-2023 đến ngày 27-1-2023

21-1-2023

Thánh lễ Tất Niên do ĐGM. Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ sự
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

20:30 Canh thức Tạ ơn Chúa
21:00 Thánh lễ Giao thừa do ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng chủ sự
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

22-1-2023

Chúa nhật 3 mùa Thường niên năm A - Mùng 1 Tết Quý Mão
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

23-1-2023

Thứ Hai tuần 3 mùa Thường niên - Mùng 2 Tết Quý Mão
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

24-1-2023

Thứ Ba tuần 3 mùa Thường niên - Mùng 3 Tết Quý Mão
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

25-1-2023

Thánh Phaolô Tông đồ trở lại (lễ kính)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

26-1-2023

Thánh Timôthêô và thánh Titô (lễ nhớ)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

27-1-2023

Thứ Sáu tuần 3 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Từ ngày 28-1-2023 đến ngày 31-1-2023

28-1-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 4 mùa Thường niên năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

29-1-2023

Thánh lễ khai giảng khóa huấn luyện Huynh trưởng
lúc 15:00 tại TTMV TGP Sài Gòn

Chúa nhật 4 mùa Thường niên năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

30-1-2023

Thứ Hai tuần 4 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

31-1-2023

Thứ Ba tuần 4 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà được trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) Thánh lễ dành cho bệnh nhân & người cao tuổi được trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến từ Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top