Tập san Lửa Mến tháng 07.2010

Tập san Lửa Mến tháng 07.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Xin click vào file đính kèm để xem Lửa Mến tháng 07.2010 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top