Tập san Dân Chúa tháng 03.2011

Tập san Dân Chúa tháng 03.2011

Tập san Dân Chúa là tài liệu học tập Dân Chúa, nhằm giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Xin click vào file đính kèm để xem Dân Chúa tháng 03.2011

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top