Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, năm A

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, năm A

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG A

(Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)

Chủ đề:

EMMANUEL, THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

“Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20)

I. CÁC BÀI ĐỌC

Thiên Chúa hứa đến và ở với con người hầu kế hoạch yêu thương của Ngài được thực hiện. Lời hứa ấy đã được thực hiện từ xa xưa, nay ứng nghiệm qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Emmanuel. Chúng ta được mời gọi đón nhận Đức Giêsu vào trong cuộc đời của mình để chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

1. Bài đọc I (Is 7,10-14)

Vương quốc Giuđa đang ở trong tình thế khó khăn trước sự đe dọa xâm chiếm của liên minh hai nước Aram và Israel. Acaz, vua Giuđa, muốn chạy sang cầu cứu với Assur. Ngôn sứ Isaia yêu cầu vua xin một dấu chỉ từ Thiên Chúa: “Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh”. Nhưng Acaz đã từ chối lời đề nghị của Thiên Chúa, bởi vì, Acaz đã tin tưởng vào Assur. Acaz đã dối lòng khi thưa với ngôn sứ: “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa”. Quả thực, Acaz đã chạy theo Assur để tìm kiếm sự ổn định chính trị. Đứng trước sự chối từ của Acaz, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ kế hoạch của Ngài. Ngài vẫn yêu thương dân mình và ban một dấu chỉ để minh chứng Ngài ở với họ: “Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel”. Thiên Chúa vẫn luôn can thiệp vào trong lịch sử vì phần rỗi con người. Ngài đi bước trước dù con người có chối từ kế hoạch của Ngài.

2. Bài đọc II (Rm 1,1-7)

Phaolô khẳng định với các tín hữu Rôma rằng ngài được Thiên Chúa kêu gọi để trở nên Tông Đồ rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa: “Tôi, Phaolô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô; tôi được gọi là Tông Đồ và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa”. Tin Mừng mà Phaolô loan báo chính là Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Người là Đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban qua miệng các ngôn sứ. Người mang lấy và chia sẻ thân phận con người. Người là sự hiện hữu cụ thể của Thiên Chúa giữa con người; Người quả thật là “Emmanuel”. Người yêu thương con người cho đến cùng, bằng chính cái chết và phục sinh hầu đem ơn cứu độ cho nhân loại. Phaolô cảm nghiệm điều này và mời gọi các tín hữu hãy sống kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô, vì trong Người chúng ta tìm được nguồn bình an và hiệp nhất với Thiên Chúa.

3. Tin Mừng (Mt 1,18-24)

Tin Mừng Matthêu tường thuật cho chúng ta việc truyền tin cho thánh Giuse và qua đó tác giả Matthêu cho thấy lời hứa của Thiên Chúa nay được hiện thực hóa. Giuse đã thành hôn với Maria. Tuy nhiên, trước khi hai người về chung sống với nhau, Maria thụ thai bởi quyền năng của Thiên Chúa. Giuse là một người công chính. Ông không muốn hạ nhục Maria cách công khai, nên đã tìm cách lìa bỏ Maria. Có lẽ Giuse đã phải đau khổ, chiến đấu với những nỗi day dứt nội tâm trước sự việc của Maria. Cả Giuse và Maria đều có kế hoạch riêng cho mình, họ muốn xây dựng một tổ ấm gia đình như bao bạn trẻ cùng trang lứa. Thế nhưng, Thiên Chúa muốn họ cộng tác vào kế hoạch lớn lao của Ngài. Thiên Chúa đã mặc khải kế hoạch này qua giấc mộng cho Giuse: “Này Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Những điều này là lời ứng nghiệm lời hứa của Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Isaia rằng Thiên Chúa yêu thương con người và muốn ở với họ. Giuse đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa và mau mắn cộng tác: “Khi tỉnh giấc, Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà”.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. “Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel”. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người và đi bước trước để thực thi kế hoạch cứu độ, dù con người có khước từ. Tôi có nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa, cách riêng qua đời sống của tôi? Tôi có đặt niềm tin trọn vẹn vào Đức Giêsu Kitô, Đấng Emmanuel?

2. “Tôi, Phaolô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô; tôi được gọi là Tông Đồ và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa”. Tôi có biết rằng tôi cũng được mời gọi trở nên vị tông đồ loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho những người khác? Tôi có là người tôi tớ trung thành của Đức Giêsu?

3. “Này Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Giuse mau mắn đón nhận thánh ý Thiên Chúa khi được Ngài mặc khải. Tôi có can đảm và mau mắn cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa qua việc Ngài mời gọi tôi sống và thực thi sứ điệp của Ngài trong cuộc sống mình? Thái độ sống của tôi đáp trả thế nào trước những dấu chỉ, biến cố yêu thương mà Thiên Chúa trao ban cho tôi trong từng ngày sống?

III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã đến và ở với nhân loại để thực hiện kế hoạch yêu thương của Người qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Emmanuel. Tin tưởng vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người biết sẵn sàng đón nhận ơn thánh:

1. “Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết mở lòng đón nhận ơn Chúa và cộng tác với Chúa Thánh Thần, tích cực đem Tin mừng cứu độ cho con người trong thế giới hôm nay.

2. “Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho những dân tộc chưa nhận biết Chúa, được nghe loan báo Tin mừng nước trời và khám phá nguồn hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa.

3. “Chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang lầm đường lạc lối, biết ý thức tình trạng tội lỗi của bản thân, nhận ra tình thương tha thứ của Thiên Chúa, và thành tâm quay về với Người để sống trong ân sủng và bình an.

4. “Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết tìm kiếm và thực hiện ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, qua việc tận tâm chu toàn mọi bổn phận mà Chúa đã trao phó.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết dấn thân cộng tác vào công trình yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top