Nội san Lửa Mến tháng 7.2021

Nội san Lửa Mến tháng 7.2021

Nội san Lửa Mến tháng 7.2021

Tóm tắt nội dung

TGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục       

- Xin thương đỡ nâng con        

- Suy niệm Lời Chúa     

- Mừng song thân Đức Maria   

- Bồi dưỡng đức tin

- Cộng đoàn Kitô nhỏ

- Tin Giáo hội hoàn vũ   

- Bên kia sông là thiên đường   

- Đi đi mô

- Mẫu gương Gia trưởng

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 07 năm 2021

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top