Nội san Lửa Mến tháng 10.2019

Nội san Lửa Mến tháng 10.2019

Nội san Lửa Mến tháng 10.2019

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

Đức Maria muốn chúng ta sám hối   

Suy niệm Lời Chúa          

Bồi dưỡng đức tin

Linh đạo truyền  giáo

Nghệ thuật nói truyện   

Kinh Mân Côi        

Mẹ ơi! Rất Thánh Mân Côi!

Giáo dân truyền giáo      

Trang Thanh niên

Trang Thanh niên 

Trang Thiếu nhi   

Trang sức khỏe gia đình

Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi  

Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG  

Trang ân nhân & bác ái  

Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 10.2019

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top