Nội san Lửa Mến tháng 06.2019

Nội san Lửa Mến tháng 06.2019

Nội san Lửa Mến tháng 06.2019

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục        

- Thần Linh sáng tạo      

- Suy niệm Lời Chúa     

- Lịch sử sùng kính Thánh Tâm

- Bồi dưỡng đức tin        

- Nét đẹp tâm hồn

- Hóa giải hận thù

- Trái tim tình yêu

- Thánh Tâm Chúa

- Trái Tim Hồng   

- Tôi đi tìm tôi

- Trang Thanh niên        

- Trang Thiếu nhi                                                

- Trang sức khỏe gia đình                                    

- Tin GĐPTTTCG khắp nơi                                 

- Tin GĐPTTTCG TGP Sàigòn                            

- Trang ân nhân, Bác ái - Xã Hội

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 06.2019

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top