Nhịp cầu Caritas số 5

Nhịp cầu Caritas số 5

Nội dung: Kết thúc tập huấn dành cho các thành viên Caritas giáo xứ; Thăm viếng các cơ sở nuôi trẻ mồ côi khuyết tật; Chương trình mổ mắt; Điểm tựa an toàn cho các sĩ tử; Cảm nhận về khóa tập huấn công tác bác ái xã hội và kỹ năng thực hành...

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top