Nhịp cầu Caritas số 4 - Tháng 5&6/2011

Nhịp cầu Caritas số 4 - Tháng 5&6/2011

Nội dung: Tĩnh tâm & tập huấn 10 giáo hạt trong TGP; Cha GĐ Caritas VN đi dự đại hội Caritas QT; Sửa chữa nhà cho nhóm khuyết tật; Caritas và chương trình mổ tim; Thư cảm ơn “Nhà khuyết tật đồng cảm”...

Xem thông tin tại file gửi kèm:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top