Nhịp Cầu Caritas: Số 1 tháng 1& 2-2011

Nhịp Cầu Caritas: Số 1 tháng 1& 2-2011

Caritas Sài Gòn trân trọng ra mắt tập san "Nhịp Cầu Caritas" số 1 tháng 1 & 2-2011 với những nội dung: Bổ nhiệm Tổng thư ký Caritas Việt Nam; Nét đẹp của tình liên đới; Trao tặng xe lăn; Bài viết hạnh phúc là gì...

Xem chi tiết tại file đính kèm:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top