Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Tam Nhật Thánh & Phục sinh 2022

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Tam Nhật Thánh & Phục sinh 2022

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Tam Nhật Thánh & Phục sinh 2022

Chương trình Tam Nhật Thánh

Thứ Năm tuần thánh ngày 14-4-2022

8:30 thánh lễ làm phép Dầu

Link trực tuyến:

17:30 thánh lễ Tiệc Ly

Link trực tuyến:

CHẦU THÁNH THỂ

19:00 – 20:00 tu sĩ nam nữ

20:00 – 21:00 gia đình cùng theo Chúa

21:00 – 22:00 cộng đoàn Nhà thờ Chính tòa

Link trực tuyến:

Thứ Sáu tuần thánh ngày 15-4-2022

16:00 chặng đàng Thánh giá

Link trực tuyến:

17:30 tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa

Link trực tuyến:

Thứ Bảy tuần thánh ngày 16-4-2022

20:00 Canh thức Vượt qua

Link trực tuyến:

Chúa nhật Phục sinh ngày 17-4-2022

MỪNG CHÚA PHỤC SINH

(Các giờ lễ không thay đổi)

Link trực tuyến:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top