Mừng Ngọc khánh, Kim khánh & Ngân khánh Linh mục

Mừng Ngọc khánh, Kim khánh & Ngân khánh Linh mục

WGPSG -- Sáng nay, ngày 22.9.2010, trong bầu khí tĩnh tâm đầm ấm, linh mục đoàn Tổng Giáo phận TP.HCM đã mừng Ngọc khánh Linh mục (1950-2010) của:
- Cha Gioan B. Phạm Năng Trí
- Cha Phêrô Dư Tác Thiện
mừng Kim khánh Linh mục (1960-2010) của:
- Cha Phanxicô X. Huỳnh Hữu Đặng
- Cha Nicôla Đinh Quang Điện
và mừng Ngân khánh Linh mục (1985-2010) của:
- Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền
- Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng
- Cha Giuse Nguyễn Đức Quang.

Trước đó, trong thánh lễ ngày 21.9.2010, linh mục đoàn TGP.TPHCM cũng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục của Giáo phận đã qua đời.

Sau kinh trưa và chầu phép lành, những ngày tĩnh tâm năm 2010 của linh mục đoàn TGP.TPHCM đã kết thúc sớm hơn mọi năm, để các linh mục có thể về tổ chức cho thiếu nhi mừng Trung Thu.

Linh mục đoàn TGP.TPHCM rất biết ơn và cầu nguyện cho các ân nhân đã hỗ trợ cầu nguyện để những ngày tĩnh tâm này đạt được kết quả tốt đẹp.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top