Lời Chủ Chăn tháng 10.2012

Lời Chủ Chăn tháng 10.2012

TRỞ VỀ VỚI ĐỨC GIÊSU KITÔ

 

1. Ý nghĩa mục đích của Năm Đức Tin.  Trong Tự Sắc "Cửa Đức Tin", công bố việc mở Năm Đức Tin (11.10.2012 - 24.11.2013), Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI mời gọi người công giáo trên thế giới trở về với Đức Giêsu Kitô là cội nguồn đức tin, và là con đường đưa đức tin đến mức thành toàn.  Đồng thời cũng xác định ý nghĩa mục đích của việc trở về với Chúa Giêsu là: - để hiểu rõ Ngài hơn;  - để sống trung thực với lời tuyên xưng đức tin; - để sống trọn vẹn hồng ân đức tin mà Ngài đã thương ban; - để canh tân đổi mới đời sống, làm cho hồng ân đức tin được tỏa sáng trong xã hội, được chia sẻ cho mọi người. 

2.  Những con đường trở về với Đức Giêsu Kitô.  Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin có chỉ ra những con đường trở về với Đức Giêsu Kitô, như hành hương, tĩnh tâm, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, cử hành Mầu Nhiệm Đức Tin, học theo gương Thánh Mẫu Maria cùng các thánh, học hỏi giáo huấn và giáo lý của Giáo Hội triển khai Lời Chúa dạy, đưa vào thực hành trong đời sống và bổn phận thường ngày.

 3. Trở về với Đức Giêsu Kitô để ngày càng hiểu rõ Ngài hơn.  Hiểu biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, là Đấng yêu thương cứu độ, là Lời hằng sống Thiên Chúa ngỏ với nhân loại.  Lời đó là Lời ban ánh sáng chân lý và tình yêu, ban sức sống mới và bình an, Lời chỉ đường đi đến cùng đích của đời người, Lời bảo đảm cho một tương lai tốt đẹp, chan hòa tình yêu thương và an bình, cho nhân loại.

4.  Trở về với Đức Giêsu Kitô để nhờ Lời Ngài soi sáng, dẫn dắt sống trung thực với lời tuyên xưng đức tin Được mỗi người công khai nói lên trong cộng đoàn Giáo Hội, lần thứ nhất trước khi lãnh Bí tích Thánh Tẩy để gia nhập đạo, lần thức hai trước khi lãnh Bí tích Thêm Sức để đón nhận tràn đầy  ơn Chúa Thánh Thần, Lời tuyên xưng đức tin bày tỏ quyết tâm hàng ngày sống Lời Chúa dạy "cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới" (x. Eph 4,22):  -  quyết tâm cởi bỏ con người cũ, có nghĩa là quyết tâm không nghe theo, không chạy theo lời dụ dỗ, lôi cuốn, quyến rũ của ma quỉ, xác thịt, thế gian, là đầu mối những sự dữ cùng những tệ nạn và bất công trong xã hội;  - quyết tâm mặc lấy con người mới theo hình mẫu Con Người Mới là Đức Giêsu Kitô, có nghĩa là quyết tâm luôn sống tín thác trong vòng tay chăm sóc và dẫn dắt của Thiên Chúa yêu thương cứu độ, luôn cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để Phúc Âm hóa cùng canh tân đổi mới đời sống, luôn trung thành với giáo huấn của Giáo Hội triển khai Lời Chúa là Lời Sự Thật, Lời Yêu Thương, Lời Bình An.

5.  Trở về với Đức Giêsu Kitô là Đường đưa đời sống đức tin đến mức thành toàn.  Trở về với Đức Giêsu để học theo gương Ngài sống trọn vẹn Luật tối thượng của Cha trên trời dạy mến Chúa yêu người.  Đức Giêsu đã quảng đại hy sinh, và yêu thương đến cùng, để dạy chúng ta sống trọn tình con thảo đối với Chúa là Cha trên trời, đối với Giáo Hội Chúa Kitô là Mẹ dưới đất, - sống vẹn nghĩa huynh đệ hiệp thông trong Giáo Hội và hợp nhất với nhau là con một Cha,  -  mở rộng lòng bao dung đồng cảm và chia sẻ đối với mọi người là anh em một nhà.  Sống đức tin như thế là góp phần xây đắp Giáo Hội Mầu Nhiệm - Hiệp Thông - Sứ Vụ, theo như Giáo Hội cùng Công Đồng Vatican II đã dạy.  Giáo Hội đó tạo thuận lợi cho người công giáo sống trọn "Đạo Yêu Thương" trong lòng dân tộc cùng thế giới hôm nay.

6. Trở về với Đức Giêsu Kitô và bước đi trong đường lối của Ngài, để chia sẻ hồng ân đức tin cho mọi người anh em.  Đường lối Đức Giêsu loan truyền Tin Mừng cứu độ cùng gieo hạt mầm đức tin trên thửa đất xã hội loài người, là hội nhập vào thế gian nhưng không đồng hóa và thuộc về thế gian, dấn thân phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển con người, cho sự đổi mới đời người, theo ý định yêu thương cứu độ của Thiên Chúa Cha, nhưng không theo lòng tư kỷ với tham vọng thống trị cùng mưu cầu danh lợi thú. 

7.  Nhìn lại hành trình đức tin.  Những con đường trở về với Chúa Giêsu tạo cơ hội cho mỗi người nhìn lại hành trình đức tin của mình, kiểm điểm những sai sót, những bất cập, xem lại mình có trung thành theo đường lối của Chúa Giêsu, hay chỉ theo thói quen giữ đạo và bảo vệ đạo, hay chỉ theo khung nếp lối sống văn hóa của xã hội, của thời đại...Nhìn lại nhằm điều chỉnh, bổ sung, canh tân đổi mới đời sống, mở đường cho việc sống đức tin ngày càng trọn vẹn, cho hồng ân đức tin ngày càng tỏa sáng.

Kết.  Đó là những việc cần làm trong Năm Đức Tin.  Ước mong những người có trách nhiệm giáo dục đức tin trong từng gia đình, trong từng cộng đoàn, trong từng tổ chức, tạo điều kiện cho mọi người liên hệ chu toàn những việc trên.  Cầu nguyện lắng nghe Lời Chúa cùng cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí, mở rộng tầm nhìn hạn hẹp của con người, đó là bí quyết giúp cho những việc cần làm mang lại hiệu quả ước mong.

Gioan B. Phạm Minh Mẫn

Hồng Y Tổng Giám mục

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top