Hội nghị thường niên Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Năm Thánh 2010

Hội nghị thường niên Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Năm Thánh 2010

WGPSG -- Vào lúc 8giờ sáng ngày 26-10-2010, tại Trung tâm Mục vụ đã khai mạc Hội nghị thường niên LHCBTTCVN. Mở đầu, cha Chủ tịch cầu nguyện khai mạc và giới thiệu quý bề trên mới nhận nhiệm vụ trong năm qua cùng thành phần tham dự hội nghị. Kế tiếp, cha thông báo chương trình làm việc trong hai ngày 26 và 27/10/2010.

Đúng 8giờ30, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày về nội dung “Tài Liệu Làm Việc” (TLLV) tại Đại Hội Dân Chúa Việt Nam (21-25/11/2010).

I- Tiến trình làm việc

1. Giai đoạn I: Dựa trên đề cương Giáo hội tại Việt Nam: Mầu nhiệm-Hiệp thông-Sứ vụ đã được HĐGM/VN phê chuẩn.

2. Giai đoạn II: Bản thảo tài liệu làm việc được gửi đến Ban Thường vụ HĐGM và các giám mục trong nhóm soạn thảo văn bản của HĐGM.

3. Giai đoạn III: Dựa trên những góp ý, Ban Thư ký đã sửa lại tài liệu làm việc để có văn bản cuối cùng như hiện nay. Văn bản này đã được trình lên HĐGM và được phê chuẩn trong Đại hội lần XI vừa qua.

II- Nội dung của “Tài liệu làm việc”

1. Tổng quát: TLLV gồm 2 phần chính (1) nền tảng thần học, và (2) Hướng đi mục vụ. Được chia ra thành 4 chương:

- Dẫn nhập (số 1)
- Chương I (số 2-10) Mầu nhiệm: Giáo Hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương VN.

- Chương II (số 11-17) Hiệp thông: Giáo Hội như dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa cũng như giữa con người với nhau.

- Chương III (số 18-32) Sứ vụ: Giáo Hội VN và sứ vụ loan báo Tin Mừng.

- Chương IV (số 33-37) Những hướng đi mục vụ.

2. So sánh với Đề cương, TLLV vẫn giữ nội dung cũ nhưng có đôi nét khác biệt:

a) Thần học:

- Ngoài việc trình bày Giáo Hội dưới ánh sáng màu nhiệm Ba Ngôi (Giáo Hội là dân Thiên Chúa, Thân Mình Chúa Kitô, Đền Thờ Chúa Thánh Thần), TLLV quan tâm hơn đến màu nhiệm Chúa Kitô (Nhập thể và Vượt qua) để đặt nền tảng cho chiều kích nhập thể (tính bản địa, hội nhập văn hóa, đồng hành với dân Việt) và chiều kích vượt qua trong lịch sử và đời sống Giáo Hội (Giáo Hội lữ hành, sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, ý nghĩa và giá trị của tử đạo cũng như những đau khổ và hy sinh trong đời sống Kitô hữu).

- Cố gắng làm nổi bật sự hiệp thông như sợi chỉ xuyên suốt cả ba chiều kích mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ; nhờ đó, tránh sự giản lược hiệp thông theo chiều ngang thuần túy. Theo đó, sự hiệp thông với Thiên Chúa vừa là nền tảng và điều kiện vừa là chuẩn mực cho sự hiệp thông giữa người với người. Cũng từ đây, khám phá ý nghĩa Giáo Hội như dấu chỉ và khí cụ xây dựng sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa cũng như giữa con người với nhau.

b) Mục vụ:

- Vì TLLV không chỉ là một văn bản thần học nhưng còn hướng đến đời sống và những hoạt động cụ thể của Giáo Hội trong một hoàn cảnh cụ thể, do đó phần mục vụ được quan tâm nhiều hơn.

- Trên cơ sở thần học đã khai triển trong các chương trước thuộc phần I (nền tảng thần học), phần II (chương 4) của TLLV đưa ra những đề nghị mục vụ, những mối ưu tiên cần quan tâm và những hoạt động cụ thể để đáp ứng.

III- TÀI LIỆU LÀM VIỆC và ĐẠI HỘI DÂN CHÚA

1. Sau khi được HĐGM/VN phê chuẩn, TLLV đã được phổ biến chính thức (qua các Tòa Giám mục, các phương tiện truyền thông trong Giáo Hội) để mọi thành phần Dân Chúa có thể tham gia góp ý.

- Sẽ có hơn 300 đại biểu tham gia Đại hội. Con số này không thấm vào đâu so với 7 triệu người Công giáo. Tuy nhiên, các đại biểu không tham dự Đại hội với tư cách cá nhân nhưng với tư cách đại diện một thành phần Dân Chúa trong một khu vực nào đó. Vì thế, đại biểu mang đến Đại hội những suy nghĩ và ý kiến của thành phần Dân Chúa mà mình là đại diện.

- Hiểu như thế, mỗi đại biểu cần lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thành phần Dân Chúa mà mình là đại diện và nói thay cho họ tại Đại hội.

2. TLLV sẽ là văn bản chính thức cho Đại Hội Dân Chúa. Dĩ nhiên tài liệu này chưa phải là hoàn hảo nhưng là cơ sở cần thiết để mọi người tập trung vào góp ý. Nói cách khác, mọi tham luận và thảo luận nhóm sẽ tập trung vào nội dung được trình bày trong TLLV. Nếu không, sẽ có thể có rất nhiều ý kiến nhưng thiếu điểm tập trung và không đem lại kết quả.

Các tham luận và thảo luận nhóm trong Đại hội nhằm mục đích:

- Góp ý giải thích, chỉnh sửa, hoàn thiện những gì đã được trình bày trong TLLV, cả về suy tư thần học lẫn đường hướng mục vụ.

- Đưa ra những đề xuất mới để đáp ứng nhu cầu và làm phong phú đời sống Giáo Hội.

3. Phương pháp làm việc

- Đại hội diễn ra từ 21-25.11.2010. Mỗi ngày sẽ dành cho một chủ đề trong TLLV.

- Buổi sáng: Thuyết trình và tham luận. Mỗi tham luận giới hạn trong 5 phút. Cần gởi văn bản đến trước cho ban tổ chức (hạn chót là 15.11) để sắp xếp sẽ trình bày vào ngày nào, lúc nào cho phù hợp với chủ đề, đồng thời tránh những nội dung trùng lắp. Tuy nhiên, dù được trình bày trong Đại hội hay không, tất cả các tham luận sẽ được giữ lại để làm hồ sơ tổng kết.

- Buổi chiều: Thảo luận nhóm, có hai loại nhóm: Nhóm theo thành phần và nhóm hỗn hợp. Trưởng nhóm và thư ký nhóm là các thành viên trong ban thư ký Đại hội (các chuyên viên thần học, các tổng thư ký của các ủy ban trực thuộc HĐGM). Sau giờ thảo luận nhóm, mỗi nhóm sẽ trình bày vắn tắt ý kiến của nhóm trong giờ đúc kết chung.

- Ban thư ký sẽ tổng kết cho từng ngày.

4. Những ý kiến nhận được từ Đại hội Dân Chúa sẽ được đúc kết thành những đề nghị đệ trình lên HĐGM. HĐGM sẽ chỉ định nhóm biên soạn văn kiện hậu Đại hội và sẽ chính thức phê chuẩn sau.

Sau bài chia sẻ của Đức cha Phêrô có 3 bề trên đặt câu hỏi với Đức cha, Đức cha trả lời hết sức đầy đủ súc tích cả về thần học cũng như phong cách đời thường. Tiếp đến ngài đặt lại 3 câu hỏi:

1. Nếu quý Bề trên là đại biểu tham dự ĐHDC thì quý Bề trên sẽ có góp ý gì cho đời sống và sứ mạng của Giáo Hội Việt Nam?

2. Xin nêu lên 3 vấn đề quan trọng nhất, theo ưu tiên mà tu sĩ quan tâm, và sẽ lên tiếng trong ĐHDC.

3. Xin đề cử 3 Đại biểu trong số 30 đại biểu các dòng tu sẽ phát biểu, đại diện cho tu sĩ toàn quốc trong ĐHDC.

Hội nghị vẫn còn tiếp tục đến ngày 27.10. 2010.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top