Gx. Tân Hưng - Xóm Mới: Suy tôn Thánh giá - 29.03.2024

Gx. Tân Hưng - Xóm Mới: Suy tôn Thánh giá - 29.03.2024

Gx. Tân Hưng - Xóm Mới: Suy tôn Thánh giá - 29.03.2024

TGPSG -- Vinh quang của ta là Thánh giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, Phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…”

Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo hội mời gọi các tín hữu suy ngắm về cuộc Thương khó của Chúa Giêsu. Trong tâm tình đó, vào lúc 18g ngày 29.03.2024, giáo xứ Tân Hưng đã cử hành nghi thức Suy tôn Thánh giá do linh mục (Lm) chánh xứ PhaoLô Nguyễn Quốc Duy chủ sự, cùng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn.

Trong bầu không khí trang nghiêm, cộng đoàn đi Đàng Thánh giá cách trọng thể và suy niệm về những chặng đường đau khổ mà Chúa đã đi qua, để rồi cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người, qua 14 chặng Đàng Thánh giá.

Nghi thức đi đàng Thánh giá kết thúc lúc 21g15. Mọi người đã thinh lặng ra về trong tâm tình sống những chặng đường Thánh giá một cách có ý nghĩa hơn, biết yêu mến, lắng nghe và thực hành Lời Chúa hơn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top