Gx. Cao Thái: Rửa tội dự tòng

Gx. Cao Thái: Rửa tội dự tòng

WGPSG -- Vào lúc 15g30 Chúa nhật 11.9.2011, tại nhà thờ giáo xứ Cao Thái thuộc giáo hạt Thủ Thiêm, cha chánh xứ Phêrô Phan Khắc Triển đã rửa tội cho 13 học viên vừa hoàn tất lớp giáo lý Dự tòng và trao giấy chứng nhận đã hoàn tất lớp giáo lý Hôn nhân cho 60 học viên.

Để lãnh nhận bí tích Rửa Tội hôm nay, các dự tòng đã được trang bị vốn giáo lý căn bản trong thời gian 5 tháng, mỗi tuần học 3 buổi và mỗi buổi học 2 giờ. Các học viên lớp giáo lý Hôn nhân cũng học trong thời gian 5 tháng và mỗi tuần học 1 buổi.

Phụ trách lớp giáo lý Hôn nhân có cha xứ và quý thầy. Ngoài ra, các bác sĩ và chuyên gia tâm lý cũng được mời đến giúp giảng dạy cho các học viên những chuyên đề cần thiết.

Hằng năm, giáo xứ Cao Thái thường tổ chức một hoặc hai lớp giáo lý Dự tòng và giáo lý Hôn nhân để trang bị vốn giáo lý và những kiến thức cần thiết cho các anh chị sắp bước vào đời sống gia đình.

Xin chúc mừng các anh chị lớp giáo lý Dự tòng và lớp giáo lý Hôn nhân trong ngày lễ bế giảng hôm nay. Ước mong các anh chị sẽ là những chứng nhân nhiệt thành cho Chúa trong đời sống gia đình và ngoài xã hội.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top