Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ 2023

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ 2023

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ 2023

TGPSG - “Một gia đình Kitô hữu tốt, là một gia đình yêu mến Chúa và cùng nhau đi lên đền thánh để tham dự Thánh lễ”.

Đó là lời chia sẻ của của linh mục (Lm) Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm - Chánh xứ Vĩnh Hòa - khi ngài chủ sự dâng thánh lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ, diễn ra lúc 18g thứ Năm ngày 2-2-2023.

Khởi đầu Thánh lễ, Lm chủ tế cử hành nghi thức làm phép Nến ngay trên cung thánh, và mời gọi các cha mẹ nêu gương Đức Maria và Thánh Giuse với lời vâng phục, tín thác, dâng người con của mình cho Thiên Chúa.

Trong phần giảng lễ, khởi đi từ bài đọc trong thánh lễ và qua bài Tin mừng Lc 2, 22-40, Lm Martinô đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về nét cao đẹp nơi gia đình Nazareth xưa. Đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh đến các gia đình Kitô hữu trẻ của ngày hôm nay noi gương đời sống Thánh Gia.

Theo luật Môisê cũng là tục lệ của người Do Thái, mọi con trai đầu lòng sau khi sinh được tám ngày thì đều phải đưa lên Đền Thờ để thanh tẩy cho sạch sẽ trước mặt Thiên Chúa và người đời. Đức Maria và Thánh Giuse đã tuân giữ và chu toàn mọi lề luật khi dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ như đã chép trong luật của Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh, thuộc về Chúa” (Lc 2, 23). Vì vậy.“Một gia đình Kitô hữu tốt, là một gia đình yêu mến Chúa và cùng nhau đi lên đền thánh để tham dự thánh lễ”.

Thánh lễ hôm nay còn được gọi là lễ Nến để nhắc nhở các bậc làm cha mẹ người Công giáo, hãy phó dâng cuộc đời của các trẻ nhỏ vào trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, để các em được lớn lên trong bình an và tràn đầy ân sủng của Ngài.

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g40.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm Chánh xứ Matinô đọc lời nguyện và rảy nước Thánh trên các trẻ nhỏ và cộng đoàn. Cùng lúc, ca đoàn Thiên Thần hát vang bài “ Thiếu nhi yêu Chúa”.

Văn Minh (TGPSG)
Ảnh: Vĩnh Thân

Top