Giáo xứ Thánh Antôn Cầu Ông Lãnh: Mừng bổn mạng

Giáo xứ Thánh Antôn Cầu Ông Lãnh: Mừng bổn mạng

WGPSG -- Hôm nay, ngày 13.6.2013, giáo xứ Thánh Antôn Cầu Ông Lãnh mừng kính trọng thể Đấng bảo trợ của giáo xứ, cũng là Đấng bảo trợ của Huynh đệ đoàn (HĐĐ) Antôn Cầu Ông Lãnh. Đây là lần thứ hai HĐĐ mừng kính thánh bổn mạng cùng giáo xứ. Thánh lễ do Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, OFM chủ tế. Trong Thánh lễ có nghi thức lập lại lời khấn sống Phúc Âm của một số thành viên HĐĐ.

17g30 bắt đầu giờ kinh Phụng vụ để được Chúa Thánh Thần dẫn về hồi ức sống Lời Chúa cùng Thánh Antôn. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sinh động với sự tham dự đông đảo của giáo dân, các anh chị đại diện các HĐĐ thuộc Miền Sài Gòn Đông. Đặc biệt, có một số anh nhận Thánh Antôn làm bổn mạng, hiện nay ở xa nhưng hằng năm vẫn trở về giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ.

Lời thuyết giảng sinh động của Cha Gioan Nguyễn Phước ngân vang đưa mọi người trở về bên Thánh Antôn. Tiếp nối giây phút thiêng liêng ấy, lời cam kết hiến mình phục vụ Nước Chúa giữa môi trường sống, trong gia đình Phan Sinh và trong Hội Thánh của các anh chị HĐĐ: “Xin đáp lại tiếng Chúa gọi con, dù con đây những lỗi lầm”.

Kết thúc Thánh lễ, Cha Gioan Phước đã làm phép những chiếc bánh để sau đó cộng đoàn cùng chia sẻ ân sủng của Thánh Antôn và ghi nhớ “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống” như Thánh Antôn đã từng làm khi sinh thời.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top