Giáo xứ Tân Việt: Rửa Tội Dự Tòng 25-3-2023

Giáo xứ Tân Việt: Rửa Tội Dự Tòng 25-3-2023

Giáo xứ Tân Việt: Rửa Tội Dự Tòng 25-3-2023

TGPSG - “Hôm nay cộng đoàn Giáo xứ chúng ta được mời gọi để cầu nguyện cho 14 anh chị em dự tòng đón nhận Bí tích Khai Tâm Kitô Giáo, trờ thành con cái của Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu đã làm cho Lazarô chết 4 ngày được sống lại”.

Đó là lời nhắn nhủ của Lm Chánh xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ trong Thánh lễ ban các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 14 anh chị em vào lúc 17g30 thứ bảy 25-3-2023, tại Giáo xứ Tân Việt hạt Tân Sơn Nhì.

Mở đầu là nghi thức tiếp nhận ở cuối Nhà thờ. Sau đó các anh chị em dự tòng rước Lm chủ tế tiến lên cung thánh bắt đầu Thánh lễ.

Đầu lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ: Hôm nay cộng đoàn Giáo xứ chúng ta được mời gọi để cầu nguyện cho 14 anh chị em dự tòng đón nhận Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo, trờ thành con cái của Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu đã làm cho Lazarô chết 4 ngày được sống lại thì các anh chị em dự tòng cũng chết cho con người cũ để sống lại với Chúa trong đời sống mới.

Trong bài giảng, Lm chủ tế chia sẻ: 14 anh chị em Dự Tòng hôm nay sau một thời gian tìm hiểu, đã tin, học hỏi lời Chúa và cầu nguyện, các anh chị đã được dìm vào nước để chết cho con người cũ, sống đời sống mới và mặc chiếc áo trắng để đón nhận Chúa Kitô đến cứu độ. Đồng thời anh chị em sẽ được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức để lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần giúp anh chị em trở thành những Kitô hữu trưởng thành bằng chính đời sống bác ái yêu thương.

Sau bài giảng, Lm chủ tế ban các bí tích Khai Tâm Kitô giáo cho 14 anh chị em.

Rửa tội: Khi lãnh nhận nước này, từ đây anh chị em trở thành nên một với Đức Kitô chịu nạn, chịu chết, mai táng và phục sinh với Ngài.

Trao áo trắng: Áo trắng này anh chị em mặc lấy và giữ nó mãi tinh tuyền cho đến khi ra trình diện trước mật Đức Kitô.

Trao nến Phục sinh: Anh chị em hãy giữ ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng trong lòng, để khi Đức Kitô đến, anh chị em ra đón rước Người.

Bí tích Thêm sức: Anh chị em lãnh nhận Chúa Thánh Thần, ngài sẽ thêm sức mạnh trong đức tin, ơn khôn ngoan, hiểu biết, lòng can đảm và biết kính sợ Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g trong niềm vui chung của toàn thể Giáo xứ.

Vinh sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top