Giáo xứ Tân Trang: Khai mạc Tuần Thánh 2022

Giáo xứ Tân Trang: Khai mạc Tuần Thánh 2022

Giáo xứ Tân Trang: Khai mạc Tuần Thánh 2022

TGPSG -- “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”(Ga 15, 13)

Dựa theo Lời Chúa trên đây, Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Giáo sư ĐCV Thánh Giuse đã giải thích ý nghĩa cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu, trong Lễ Lá, do ngài cử hành vào chiều thứ bảy lúc 17g45 thứ Bảy ngày 9-4-2022, tại giáo xứ Tân Trang.

Thánh lễ được bắt đầu với nghi thức làm phép lá tại tiền đình nhà thờ. Sau đó cuộc rước lá vào trong thánh đường với bài ca nhập lễ, như dân Do Thái năm xưa tung hô chúc tụng Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành thánh Giêrusalem.

Sau bài Thương khó, Linh mục Phaolô nói đến ý nghĩa sự chết và thập giá của Chúa Giêsu: Đau khổ, cái chết và thập giá không mang lại ơn cứu độ. Chỉ có tình yêu mới mang lại ơn cứu độ, thập giá mới có giá trị. Chính tình yêu Thiên Chúa làm cho thập giá trổ sinh ơn cứu độ. Đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Cái Chết của Chúa Giêsu biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại.

Chúa Giêsu thể hiện tình yêu của Ngài với Chúa Cha, tuân phục hoàn toàn thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu chết trên thánh giá là bằng chứng tình yêu của Ngài cho nhân loại. Như Ngài đã nói : “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”. Chúa Giêsu yêu thương hết mọi người không trừ một ai, cả những người chống đối, kết án và tìm mọi cách giết hại Ngài.

Trong Tuần Thánh, Hội Thánh mời gọi chúng ta tham dự các nghi thức với trái tim yêu thương, cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho mình. Nhờ đó, chúng ta biết ăn năn sám hối quay trở về với Chúa, nhận ra tội lỗi của mình và biết đón nhận mọi khổ đau trong cuộc đời, kết hiệp với đau khổ của Chúa Kitô.

Chúng ta tham dự các nghi thức trong tuần thánh với sự tích cực, sốt sắng, chứ không như người thờ ơ, cho có lệ, cảm thấy mất thời giờ, buồn chán và mệt mỏi với các nghi thức dài dòng.

Thánh lễ tiếp theo với phần Phụng Vụ Thánh Thể và kết thúc vào khoảng 19g. Cộng đoàn ra về trong tâm tình tạ ơn Chúa và bước vào những ngày tuần thánh.

Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top