Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Thánh lễ tạ ơn mừng Tân chánh xứ 26-11-2021

Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Thánh lễ tạ ơn mừng Tân chánh xứ 26-11-2021

Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Thánh lễ tạ ơn mừng Tân chánh xứ 26-11-2021

TGPSG -- “Linh mục chánh xứ đón nhận Đức Kitô và trao ban cho cộng đoàn dân Chúa

Linh mục (Lm) Giuse Maria Lê Quốc Thăng đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng của Thánh lễ nhậm chức chánh xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm do Lm tân chánh xứ Giuse Maria Ngô Văn Tỵ chủ tế, được cử hành vào lúc 17g30 thứ Sáu 26-11-2021, tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, hạt Gia Định

Đồng tế với Lm tân chánh xứ có 26 linh mục, cùng sự tham dự của các tu sĩ nam nữ và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Khi đoàn đồng tế tiến lên cung thánh, trước khi chủ sự Nghi thức nhậm chức, Lm Giuse Nguyễn Đức Quang - Đại diện Giám mục Đặc trách Lm - cho biết sau một năm Lm Giuse Maria về làm Lm phụ tá cho giáo xứ với lòng nhiệt thành hăng say, Ban Cố vấn đã đề cử ngài làm tân chánh xứ khi cha cựu chánh xứ nghỉ hưu.

Kế tiếp, Lm Đặc trách Linh mục đã đọc Bổ nhiệm thư và chủ sự các nghi thức diễn nghĩa gồm: Lm tân chánh xứ đặt tay trên Sách Thánh tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với nhiệm vụ được lãnh nhận, ngồi ghế chủ tọa, đến giếng rửa tội, tòa giải tội.

Cuối cùng, Lm tân chánh xứ mở cửa nhà tạm và xông hương Mình Thánh Chúa, quỳ thờ lạy Mình Thánh Chúa. Đây là trách nhiệm quan trọng của vị mục tử giáo xứ: cử hành phụng vụ các bí tích và thánh lễ.

Sau khi Lm tân chánh xứ công bố Tin Mừng, Lm Giuse Maria chia sẻ: “Bài đọc 1 và Tin Mừng hôm nay phác họa chân dung hai người phụ nữ đối lập nhau: Bà Eva bất phục tùng ăn trái cấm đem sự chết vào thế gian, chia rẽ con người với nhau. Đức Trinh Nữ Maria xin vâng theo Thánh Ý, cưu mang Đấng giao hòa Thiên Chúa với con người, đem ơn tha tội và sự sống vào trần gian. Qua hình ảnh đó chúng ta cầu nguyện cho Lm chánh xứ, trước tiên ngài là người vâng lời, tất cả những việc ngài làm là đón nhận Đức Kitô, trao ban Đức Kitô cho cộng đoàn dân Chúa như Mẹ Maria trao ban Chúa cho nhân loại. Cầu cho Lm tân chánh xứ yêu mến Lời để nuôi dưỡng cộng đoàn bằng Lời Chúa, thánh hóa dân Chúa nên thánh thiện, công chính.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, vị đại diện giáo xứ thay mặt cộng đoàn chúc mừng kỷ niệm 8 năm linh mục của Lm tân chánh xứ, cảm ơn Đức Tổng Giuse đã bổ nhiệm ngài làm chánh xứ, cảm ơn các Lm đồng tế và các thành phần dân Chúa.

Đáp từ, Lm tân chánh xứ cảm ơn cảm ơn Lm Đặc trách đã chủ sự nghi thức nhậm chức, cảm ơn các Lm quản hạt và các Lm đồng tế đã hiệp dâng Thánh lễ, cảm ơn Lm cựu chánh xứ Giuse Đinh Hoàn Năng đã dốc sức chăm lo cho giáo xứ được phát triển. Ngài cũng xin cộng đoàn giáo xứ cộng tác với ngài trong việc hiệp thông yêu mến Lời Chúa, hăng say loan báo Tin Mừng.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g35. Sau khi các Lm đồng tế chụp hình lưu niệm với nhau, Lm tân chánh xứ chụp hình với các đoàn thể tham dự thánh lễ.

Tocngan (TGPSG)

Top