Giáo Lý Cộng Đồng: Tuần 2 - Tháng 12/2012

Giáo Lý Cộng Đồng: Tuần 2 - Tháng 12/2012

TUẦN 2
TẠI SAO
THIÊN CHÚA XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI ?

Khai triển nội dung

1. Ngôi Lời đã làm người để chúng ta nhận biết tình yêu cứu độ của Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi hiến ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16; 1Ga 4,9); “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4,10).

2. Ngôi Lời đã làm người để trở thành gương mẫu thánh thiện cho chúng ta: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi…” (Mt 11,29). “Chính Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Trên núi Biến Hình, Chúa Cha đã truyền “Hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7). Chúa Giêsu chính là gương mẫu của các mối phúc thật và là chuẩn mực của Luật mới: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Vì thế, chiêm ngắm Chúa Giêsu và bước theo Người là con đường chắc chắn dẫn đến sự sống dồi dào, sự sống đời đời.

3. Ngôi Lời đã làm người để làm cho chúng ta được “thông phần bản tính Thiên Chúa” (2Pr 1,4). Thánh Irênê dạy: “Chính vì điều này mà Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người, đó là để cho loài người, khi kết hợp với Ngôi Lời của Thiên Chúa và nhận quyền làm nghĩa tử, thì được trở nên con cái Thiên Chúa”.

Để ghi nhớ (Sách Toát Yếu GLHTCG)

Hỏi: Tại sao Con Thiên Chúa đã làm người?

Thưa: Con Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, nghĩa là để chúng ta là những kẻ tội lỗi, được giao hòa với Thiên Chúa, để cho chúng ta biết được tình thương vô bờ bến của Người, để trở nên mẫu gương cho chúng ta về sự thánh thiện, và để cho chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa (số 85).

Hỏi: Trái tim của Đức Kitô nói lên điều gì?

Thưa: Đức Kitô biết và yêu thương chúng ta bằng trái tim của con người. Trái tim của Người bị đâm thâu để cứu độ chúng ta, là biểu tượng tình yêu vô biên của Người đối với Chúa Cha và đối với mỗi người (số 93).

Ý cầu nguyện:

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con giống như Trái tim Chúa.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top