Giáo hạt Hóc Môn: Tổng kết năm 2011

Giáo hạt Hóc Môn: Tổng kết năm 2011

WGPSG -- Vào sáng ngày 05/01/2012 tại giáo xứ Trung Chánh, cha Hạt trưởng cùng qúy cha của 19 giáo xứ trong giáo hạt Hóc Môn đã cử hành Thánh lễ tổng kết cuối năm 2011 và mừng Tân Niên 2012.

Đúng 9g00, trước khi cử hành thánh lễ đồng tế, quý cha đã họp tại hội trường giáo xứ Trung Chánh, nhằm nhìn lại năm cũ và hướng tới năm mới.

Tham dự Thánh lễ có đại diện các Dòng Tu trong Hạt, Ban chấp hành HĐMV GX các giáo xứ và nhiều đại diện dân Chúa trong Giáo Hạt.

Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng (chánh xứ giáo xứ Bùi Môn, cũng là Hạt phó Hạt Hóc Môn) đã công bố lời Chúa và chia sẻ cùng cộng đoàn chủ đề tạ ơn. Cha nói: Hôm nay tất cả bài đọc đều hướng về tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn những hồng ân Chúa đã ban.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g10.

Sau Thánh lễ là phần giao lưu của Giáo Hạt cùng các cấp chánh quyền địa phương.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top