Giáo dân Tổng Giáo phận TPHCM chúc xuân Đức Hồng Y

Giáo dân Tổng Giáo phận TPHCM chúc xuân Đức Hồng Y

WGPSG -- Sáng ngày 14/01/2012, gần 300 giáo dân đại diện cho Hội đồng Mục vụ 200 giáo xứ, Giáo lý viên, Ca đoàn, các Ban Mục vụ, các đoàn thể Công giáo tiến hành và các Giới thuộc Tổng Giáo phận TPHCM đã tham dự Thánh lễ tất niên và chúc tết Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Tòa Tổng Giám mục.

Thánh Lễ Tạ Ơn khởi sự lúc 09 giờ 15 do ĐHY chủ sự. Đồng tế có cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh (Đại diện Giám mục đặc trách giáo dân) và cha Roco Nguyễn Duy (Trưởng Ban Thánh nhạc TGP).

ĐHY đã dẫn vào Thánh lễ với gợi ý cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và cám ơn những người giáo dân đã cộng tác, chăm lo cho giáo xứ, Giáo phận.

Trong bài giảng lễ, ĐHY nhắn nhủ: “Hãy mở ra”. Mở miệng để ca tụng Chúa, mở tai để lắng nghe Lời Chúa, mở lòng để đón nhận sức sống mới Chúa ban cho. Chúa mời gọi mọi người cộng tác trong chương trình cứu độ. Lịch sử cứu độ cho thấy: khi tạo dựng nên ta, Chúa không cần hỏi ý kiến ta. Nhưng để cứu độ ta, Chúa cần phải có ta cộng tác.

Để cộng tác với Chúa, chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa, thực hiện những điều Chúa dạy và sống theo đường lối của Chúa là yêu thương và phục vụ. Từ việc nghe Lời Chúa dạy đến thực hành Lời Chúa phải có ơn Chúa Thánh Thần. Để có ơn Chúa Thánh Thần, cần đọc và suy gẫm Lời Chúa trong giờ kinh tối gia đình, từ 2 đến 3 tối một tuần.

Sau Thánh lễ, ông Phêrô Nguyễn Văn Trà (Trưởng Ban đại diện giáo dân) thay mặt giáo dân TGP đã dâng lên ĐHY và hai cha đồng tế lời chúc mừng năm mới.

Đáp từ, ĐHY chia sẻ niềm vui vì sự phát triển của Giáo phận từ khi ĐHY về TGP. Ngài nói: Hiện nay các dòng tu, tu hội hiện diện trên thành phố là 180, giáo dân tăng từ 500.000 lên 700.000 (chưa kể di dân), trên 20 đoàn thể Công giáo tiến hành, khoảng 30 phong trào và các giới.

Buổi họp mặt tất niên đã kết thúc sau bữa cơm thân mật tại Hội trường.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top