ĐTC bổ nhiệm ĐHY Phạm Minh Mẫn làm thành viên Hội Đồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế

ĐTC bổ nhiệm ĐHY Phạm Minh Mẫn làm thành viên Hội Đồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế

VATICAN. Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Bênêđictô 16 đã bổ nhiệm ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, làm thành viên Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Chăm Sóc Sức Khỏe vào ngày 5-1-2011. 

Cùng được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng này còn có 2 HY khác là ĐHY Georg Pell, TGM Sydney (Úc) và DHY Stanislaw Dziwisz, TGM Cracovia (Ba Lan), 5 GM, 3 LM, 2 nữ tu và 5 giáo dân nam nữ.

Hội đồng này hiện do Đức TGM Zygmunt Zimoski, người Ba Lan, làm Chủ Tịch.

ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cũng là Thành viên của Bộ Truyền Giáo và Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. (SD 5-1-2011).

Chi tiết tại: VIS

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top