Dòng Don Bosco Việt Nam: Vĩnh khấn tại Xuân Hiệp

Dòng Don Bosco Việt Nam: Vĩnh khấn tại Xuân Hiệp

XUÂN HIỆP: 16.08.2011 – Vào lúc 08g00, tại Trụ sở Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Xuân Hiệp đã diễn ra lễ vĩnh khấn của 12 hội viên Sa-lê-diêng, trong số đó có 4 thầy truyền giáo tại Châu Phi.

Cha Giám Tỉnh Giuse Trần Hòa Hưng đã chủ sự thánh lễ và nhận lời khấn. Cùng đồng tế với ngài khoảng 60 linh mục, gồm các linh mục Sa-lê-diêng, một số các linh mục địa phận và linh mục thuộc các dòng khác. Ngoài ra còn có một linh mục người Sudan đã đại diện tỉnh dòng châu Phi để đến tham dự lễ khấn, vì có hai anh em Việt nam tuyên khấn lần này hiện đang làm việc tại Tỉnh dòng châu Phi. Thêm vào đó còn có sự tham dự của sơ Giám Tỉnh Tê-rê-xa Uông Thị Đoan Trang FMA, quý sơ thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, một số tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, thân nhân và ân nhân của các tân hội viên. Số hiện diện tham dự khoảng trên 1.000 người.

Phụ trách sinh động phụng vụ về thánh ca là nhóm ca đoàn các sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức và các bạn trẻ giáo xứ Tam Hải.

Thánh lễ khởi sự với cuộc rước của khấn sinh và đoàn đồng tế từ phía đài Don Bosco và đi vào trong khuôn viên bên trong của cộng thể Thần học. Trước khi cử hành thánh lễ, cha Giám Tỉnh Giuse đã đọc thư của cha Bề Trên Cả về việc kỷ niệm hai trăm năm sinh nhật Don Bosco, và chính thức khai mạc ba năm chuẩn bị cho đại lễ mừng đệ nhị bách chu niên ngày sinh của Don Bosco.

Trong bài giảng, cha Giám tỉnh chia sẻ về niềm vui là nhận ra thánh ý Thiên Chúa qua mỗi ngày sống, đặc biệt trong ngày hôm nay, ngày của một tình yêu cam kết trọn đời. Ngài mời gọi mọi người hãy học nơi Thiên Chúa sự kiên nhẫn và hiền lành thẳm sâu để dám đảm nhận cuộc sống thường nhật với sứ vụ của người tu sĩ một cách xác tín và nhiệt tình dấn thân.

Sau phần xướng danh khấn sinh và việc thẩm vấn, các khấn sinh đã tuyên khấn trọn đời trong Tu Hội Sa-lê-diêng. Cha Đa-minh Đỗ Văn Bình và thày sư huynh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Hoàng Long làm chứng cho cuộc vĩnh khấn lần này. Sau khi đã tuyên khấn, cha Giám Tỉnh đã đại diện cha Bề trên Cả để tiếp nhận các tân khấn sinh là hội viên chính thức trong Tu hội Sa-lê-diêng. Các linh mục đồng tế cùng các anh em hội viên Sa-lê-diêng đã lên chúc mừng các tân hội viên của Tỉnh dòng. Sau đó, các thầy đã nhận thánh giá với hình Đức Ki-tô Mục tử như dấu chỉ thuộc trọn về Chúa và Tu hội.

Cuối thánh lễ, cha Giám đốc Học viện Thần học Rinaldi đã thay mặt mọi người cám ơn cha Giám tỉnh, quý Bề Trên, và mọi người hiện diện.

Thánh lễ kết thúc khoảng 10giờ 30. Sau thánh lễ, các khấn sinh đã cùng chụp hình lưu niệm với linh mục đoàn, gia đình và thân nhân. Sau đó, mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc mừng tại nhà sinh hoạt đa năng của Học viện Thần học Rinaldi.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top