Coi chừng linh mục giả!

Coi chừng linh mục giả!

WGPSG -- Vào ngày 8.11.2009, có một Thánh lễ tạ ơn của một “tân linh mục” tại Giáo xứ Vinh Sơn, Q 10, TPHCM. Theo thiệp mời thì “tân linh mục” được phong chức bởi “ĐGM” Joseph Sanjurgo, “giáo phận Montago, C.g.”

Nhưng trong niên giám Toà Thánh, không có GM nào mang tên là Joseph Sanjurgo; và trong hai nước Congo ở Phi Châu, không có giáo phận nào tên là Montago cả!

 

Vào thứ hai ngày 4.1.2010, LM Tôma Vũ Quang Trung, S.J có gửi cho ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn và ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm một email như sau: 

“Kính gởi: Đức Hồng Y và Đức Cha Phụ Tá,

Hiện nay, con nhận được nhiều nguồn tin cho biết vị linh mục giả Phêrô Nguyễn Thanh Phụng (tự xưng thuộc Dòng Thừa Sai Chứng Nhân - MWM) vẫn tiếp tục đi dâng lễ nhiều nơi, gây thiệt hại cho những giáo dân không biết rõ về sự lừa dối này.

Con không rõ Tòa TGM nên có kết luận và ra Thông Báo chính thức để mọi người biết về việc này và làm việc với anh linh mục giả này không để ngăn chặn các thiệt hại đang tiếp tục xảy ra cho giáo dân.

Nghe đâu, anh này hiện đang đi giúp mục vụ ở giáo xứ Vị Đức - Đức Tân, Phan Thiết và cũng đã nhận thêm một số người trẻ vào tu "Dòng" của mình. Điều này sẽ gây rối loạn và thiệt hại nhiều hơn nữa cho những người ngay lành.

Con xin gởi kèm thêm một số thông tin nhận được chung quanh anh linh mục giả này do một nữ tu Dòng MTG Cái Nhum có quen biết với anh ta cung cấp cho con. Xin mở bản văn con gởi đính kèm.

Kính chúc Đức Hồng Y và Đức Cha Phụ Tá khỏe mạnh và tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để dẫn dắt Dân Chúa trong sứ mạng mục tử.

Con,

LM Tôma Vũ Quang Trung, S.J.”

Phần “gởi kèm” của email trên ghi lại những phát hiện của một nữ tu Dòng MTG Cái Nhum về linh mục giả mang tên Phêrô Nguyễn Thanh Phụng.

Linh mục thư ký Toà Tổng Giám Mục TGP.TPHCM đã muốn công bố cho mọi người biết về sự lừa đảo của Nguyễn Thanh Phụng để mọi người cảnh giác và chận đứng mọi hành vi nguy hiểm tai hại của đương sự.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top