Caritas TGP.TPHCM: Kế hoạch 5 năm 2010 - 2014

Caritas TGP.TPHCM: Kế hoạch 5 năm 2010 - 2014

Hôm nay 29/08/2010 CARITAS TGP-TPHCM họp bàn kế hoạch 5 năm 2010-2014 tại tòa tổng giám mục giáo phận.

Sơ lược kế hoạch:

1. TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ - SỨ MỆNH – MỤC TIÊU

1.1 TẦM NHÌN

Caritas TGP TP HCM là một cộng đồng hiệp nhất trong Thiên Chúa, sống yêu thương, tôn trọng những khác biệt, phục vụ mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.

1.2 GIÁ TRỊ

Những giá trị nền tảng mà Caritas TGP theo đuổi là: Bác ái, Công bằng, Đoàn kết, Hợp tác, Tôn trọng sự thật, Yêu mến, Tôn trọng con người và Bảo vệ môi trường.

1.3 SỨ MỆNH

Caritas TGP có sứ mệnh:

- Xây dựng cộng đồng yêu thương và ý thức trách nhiệm thực thi bác ái

- Đón nhận và nối kết sự dấn than phục vụ của mọi người, đồng thời nâng cao tính hiệu quả của việc phục vụ đó.

1.4 MỤC TIÊU

Trong giai đoạn đầu Caritas TGP sẽ tập trung vào 5 mục tiêu chính:

1.4.1 Xây dựng và điều hành Caritas TGP

Là thiết lập, điều chỉnh và hoàn thiện cơ cấu Văn Phòng Caritas TGP, nhằm thực hiện những mục tiêu đã đề ra

1.4.1.1 Sơ đồ tổ chức (Xin xem file đính kèm)

1.4.2 Xây dựng mạng lưới Caritas TGP

1.4.2.1 Là gây ý thức về nghĩa vụ thực hành bác ái của người Kitô hữu.

1.4.2.2 Tác động để hình thành và phát triển Caritas giáo xứ ở tất cả các giáo xứ. Giáo xứ sẽ tổ chức các chương trình hoạt động bác ái xã hội cảu mình và tự huy động nguồn lực nhằm thực hiện các chương trình này.

1.4.2.3 Nối kết các Caritas giáo xứ và các cơ sở hoạt động bác ái xã hội thành mạng lưới Caritas TGP.

1.4.3 Hỗ trợ

Huy động các nguồn lực sẵn có, xây dựng các nguồn lực mới để hỗ trợ cho các hoạt động BAXH cảu TGP, thuộc các lãnh vực: truyền thong, huấn luyện, nhân sự, tư vấn, tài chánh.

1.4.4 Công tác xã hội và xây dựng các dự án

1.4.4.1 Tổ chức đội ngũ hội viên, tình nguyện viện thực hiện các công tác xã hội.

1.4.4.2 Tiếp tục thực hiện các dự án hiện hành như dự án HIV-AIDS

1.4.4.3 Nghiên cứu xây dựng và thực hiện một số dự án BAXH mới.

1.4.5 Cứu trợ

Thực hiện các hoạt động cứu trợ tức thời đối với các nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh.

2. CHƯƠNG TRÌNH

2.1 Ưu tiên triển khai các hạng mục của các mục tiêu trọng điểm trong năm đầu tiên, gồm:

2.1.1 Xây dựng và điều hành Caritas TGP

- Phòng ốc

- Thiết bị văn phòng

- Nhân viên

- Thù lao

2.1.2 Xây dựng mạng lưới Caritas TGP

- Thành viên Caritas tại các giáo xứ

- Liên kết

- Tập huấn – Năm 2010 triển khai 3 đề tài:

o Công tác xã hội căn bản và kỹ năng thực hành

o Vận dụng công tác xã hội tổng quan trên cộng đồng địa bàn dân cư.

o Xây dựng, quản lý và lượng giá dự án có sự tham gia.

- Tĩnh tâm

2.1.3 Một dự án thí điểm phục vụ cho người di dân.

- Dự án hỗ trợ một số Lớp học Tình thương (con của người di dân và người nghèo).

3. KẾT LUẬN

Kế Hoạch Chiến Lược và Kế Hoạch Hành Động trên đây chưa thể được coi là hoàn chỉnh, do những thiếu sót mang tính chủ quan của những người soạn thảo và những thay đổi mang tính khách quan của môi trường bên ngoài cùng sự phát triển cảu Caritas TGP.

Caritas mong được đón nhận những ý kiến đóng góp xây dựng để việc định hướng các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động có thể được điều chỉnh vào những thời điểm phù hợp khi cần thiết.

Tuy nhiên trước mắt, việc thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn khởi sự 2010 – 2014 mà cụ thể là 43 hạng mục của Kế Hoạch Hành Động là một khối lượng lớn công việc, đòi hỏi sự hiệp thong cầu nguyện, sự đóng góp tham gia, sự đồng tâm cộng tác và sự dấn than phục vụ của mọi thành phần Dân Chúa trong đại gia đình TGP.

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta
Xin chân thành cảm ơn
CARITAS TGP Tp HCM

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top