Caritas Giáo Hạt Tân Định: Bầu Ban Liên Kết Nhiệm Kỳ 2019–2023

Caritas Giáo Hạt Tân Định: Bầu Ban Liên Kết Nhiệm Kỳ 2019–2023

Caritas Giáo Hạt Tân Định: Bầu Ban Liên Kết Nhiệm Kỳ 2019–2023

“Tôi luôn ủng hộ anh chị em Caritas giáo hạt Tân Định trong mọi lãnh vực thực thi bác ái…”

Đó là lời chia sẻ cởi mở của cha Hạt trưởng Phaolô Nguyễn Quốc Hưng trong buổi họp định kỳ và bầu Ban Liên Kết (BLK) Caritas GH Tân Định nhiệm kỳ 2019-2023, vào lúc 15g00 Chúa Nhật ngày 26-5-2019 tại giáo xứ Xóm Lách.

Sau đọc kinh khai mạc, anh Trưởng BLK Ngô Viết Luyện giới thiệu thành phần tham dự gồm: cha Hạt trưởng Phaolô Nguyễn Quốc Hưng Chánh xứ Gx Tân Định, cha Linh hướng Đaminh Trần Đức Công Chánh xứ Gx Xóm Lách, Sr Elizabeth Phan Thị Thu Thảo phụ trách phòng Mạng Lưới Caritas TGP Sài Gòn, Ban Liên Kết Caritas GH Tân Định và đại diện Caritas 10 giáo xứ.

Trước khi vào phần họp chính, anh Trưởng BLK Ngô Viết Luyện xin báo cáo vắn tắt các sinh hoạt định kỳ trong 3 tháng qua và giới thiệu thành viên BLK cũ nhiệm kỳ 2015-2019 nay đã mãn nhiệm.

Mở đầu bầu BLK mới, Cha linh hướng Đaminh mô tả trách nhiệm và nhiệm vụ của người liên kết viên, Sr Thu Thảo công bố tiêu chuẩn, công việc của người liên kết viên và hướng dẫn cách thức bầu.

Vì điều kiện đặc biệt của GH Tân Định thiếu người được giáo xứ đề cử nên chỉ bầu Trưởng và hai phó. Còn lại thư ký, thủ quỹ, truyền thông, BLK nhiệm kỳ mới sẽ chọn và trình Cha linh hướng Đaminh xem xét quyết định sau một tháng.

Cha Linh hướng Đaminh công bố kết quả tân Ban Liên Kết nhiệm kỳ 2019 – 2023:

  • Trưởng BLK: Chị Maria Phạm Thanh Thủy, Caritas Gx Vườn Xoài.
  • Phó BLK 1:  Chị Maria Nguyễn Kim Hoàng, Caritas Gx Công Lý.
  • Phó BLK 2:  Anh Phêrô Trần Trung Nguyên, Caritas Gx Xóm Lách.

Cha Hạt Trưởng Phaolô, cha Linh hướng Đaminh, Sr Elizabeth và anh chị em Caritas chúc mừng tân Ban Liên Kết nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Chị tân Trưởng BLK Phạm Thanh Thủy đã có lời cám ơn quí Cha, Sr và anh chị em đã tin tưởng trao phó trách nhiệm và chấp nhận lãnh sứ vụ mới. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện và cùng cộng tác trong công việc chung trong tương lai.

Cha linh hướng ban phép lành kết thúc buổi họp lúc 16g30 trong tình yêu thương đoàn kết.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top