Cáo phó: Thân mẫu của Lm Giuse Lã Công Thường qua đời 27-8-2021

Cáo phó: Thân mẫu của Lm Giuse Lã Công Thường qua đời 27-8-2021

Cáo phó: Thân mẫu của Lm Giuse Lã Công Thường qua đời 27-8-2021

CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm sự chết và Phục Sinh của Đức Kitô,
Gia đình chúng con chân thành kính báo:

Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ LỤA
sinh ngày 05-01-1935 tại Hà Nam
đã được Chúa gọi về lúc 14g30 thứ Sáu, ngày 27-08-2021
hưởng thọ 86 tuổi.

Kính xin Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức cha Phụ tá Luy, Đức Hồng y Gioan Baotixita, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho Bà cố Maria.

Tang gia đồng kính báo
TM. gia đình
Lm Giuse Lã Công Thường
(phó xứ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top