Cáo phó: Thân mẫu của Lm chính xứ Hà Đông qua đời 7-8-2021

Cáo phó: Thân mẫu của Lm chính xứ Hà Đông qua đời 7-8-2021

Cáo phó: Thân mẫu của Lm chính xứ Hà Đông qua đời 7-8-2021

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Giáo xứ Hà Đông xin kính báo

Bà Cố MARIA ANNA PHẠM THỊ MY

Sinh năm: 1927 tại Hạ Linh, Bùi Chu.
Là thân mẫu của cha Gioan Baotixita Chánh xứ Hà Đông.
Được Chúa gọi về lúc 17g00 thứ Bảy ngày 07 tháng 8 năm 2021
Hưởng thọ 95 tuổi

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà Cố Maria Anna.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top