Cáo phó Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Tân, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Đức Tri, khoá 4, chánh xứ Tân Châu, hạt Tân Sơn Nhì

Cáo phó Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Tân, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Đức Tri, khoá 4, chánh xứ Tân Châu, hạt Tân Sơn Nhì

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top